تلفن پشتیبانی : 09391682004

پارک جنگلی بی بی یانلو

 پارک جنگلی بی بی یانلو ,گردشگری ایران

در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮب وﺷﺮﻗﯽ ﺟﺎده اﺻﻠﯽ آﺳﺘﺎرا ﺑﻪ اردﺑﯿﻞ ﻗﺮار دارد .ﻣﺴﺎﺣﺖ آن 1512ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ و ﺟﺰء ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻞ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 232 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن

ادامه مطلب

باغ ملی

 باغ ملی ,گردشگری ایران

این باغ مصفا در دوره قاجاریه روبروی گمرک احداث گردید. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سالن آمفی تئاتر، وسایل بازی کودکان و سرویس بهداشتی از امکانات موجود در این باغ می باشد.اخیرا دارالقرآن و مرکز فروش کتاب کودکان در آن احداث می گردد.

ادامه مطلب

باغ پرندگان

 باغ پرندگان ,گردشگری ایران

اين باغ در زميني به مساحت يك‌هزار و 50 متر احداث شده و داراي 52 غرفه با 100 گونه از انواع پرنده‌هاي كمياب است. براي احداث اين باغ بيش از 100 ميليون تومان هزينه شده

ادامه مطلب

آبشار لاتون

 آبشار لاتون ,گردشگری ایران

آبشار لاتون آستارا آبشار بلند و زيباي لاتون در پانزده کيلومتري جنوب آستارا قرار گرفته است. از لونويل يک راه فرعي آسفالته به طرف روستاي کوته کومه وجود دارد که حدود يکربع زمان مي برد و بعد از آن هم حدود چهار ساعت پياده روي و کوهنوردي تا خود آبشار مي باشد.

ادامه مطلب
:+Google