تلفن پشتیبانی : 09391682004

معرفی شهرستان گرمی

 معرفی شهرستان گرمی ,گردشگری ایران

گِرمی (مغان) از شهرهای قدیمی استان اردبیل ایران و مرکز شهرستان گرمی (مغان) است. شهرستان مغان تا چند سال پیش شامل شهرستان‌های کنونی گرمی، پارس‌آباد و بیله‌سوار بود که با تغییرات تقسیمات سیاسی به صورت سه شهرستان جداگانه درآمده‌است.

ادامه مطلب
:+Google