تلفن پشتیبانی : 09391682004

تپه و قلعه جوقین

 تپه و قلعه جوقین ,گردشگری ایران

تپه جوقین از جمله آثار باستانی دوران ساسانی در شهریار است که چون نگینی بر بستری از گل و گیاه آرمیده است؛ قلعه ای کهنسال و افسانه ای که در عین اینکه یکی از کهن ترین آثار باستانی منطقه به شمار می آید

ادامه مطلب
:+Google