تلفن پشتیبانی : 09391682004

سد گلپایگان

 سد گلپایگان ,گردشگری ایران

سد گلپایگان اولین سد مخزنی خاکی ایران است. این سد با هسته رسی و به صورت مایل به شیوه قدیمی ساخت سدهای خاکی

ادامه مطلب
:+Google