شهر مجازی

ما را دنبال کنید


شهر مجازی
جامع ترین بانک گردشگری ایران

عضویت در سایت


رویداد ها

نهمین دوره نمایشگاه کامپیوتر، ماشین های اداری، فناوری اطلاعات و ارتباطات رسانه های دیجیتال و تراکنش گرگان
نهمین دوره نمایشگاه کامپیوتر، ماشین های اداری، فناوری اطلاعات و ارتباطات رسانه های دیجیتال و تراکنش گرگان
 چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت، تجهیزات صنعتی و کارگاهی به میزبانی اصفهان
 چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت، تجهیزات صنعتی و کارگاهی به میزبانی اصفهان
افزودن رویداد