شهر مجازی

ما را دنبال کنید


کاروانسرای مهیار

انتشار : 1395/12/01 نویسنده : مدیرسایت بازدید : 732 استان : اصفهان شهر : اصفهان

کاروانسرای مهیار

از جمله كاروانسراهاي معروف عهد صفوي، كاروانسراي مهيار مي باشد. روستاي مهيار در 52 کيلومتري جنوب اصفهان واقع است. اين روستا در دوره صفويه يکي از آباديهاي مهم محسوب مي شده است. بسياري از جهانگردان خارجي، مانند ديولافوا و فلاندر طرحهاي زيبايي از اين کاروانسرا همراه با توصيف آن ارائه داده اند. جلو کاروانسراي مزبور بازار، مسجد، قهوه خانه و نانوايي ساخته شده است. اين مشخصات در کمتر کاروانسرايي ديده مي شود.

کاروانسرا مستطيل شکل به ابعاد 82 ضربدر 89 متر و به شکل چهار ايواني بنا شده است. حياط مرکزي بنا نيز به شکل مستطيل، با ابعاد حدود 70/38 ضربدر 30/48 متر است. جمعاً سي اتاق در اطراف حياط بنا شده که هر يک از اتاقها داراي ايواني در قسمت ورودي است. اتاقها مساوي است و هر يک 5 متر طول و 4 متر عرض دارد .بناهاي آسياب، نانوايي، قهوه خانه و بازار اين كاروانسرا نيز اهميت تاريخي دارد.

چهار اصطبل سراسري که ورودي آنها در چهار گوشه ي کاروانسرا بوده، براي چهارپايان ساخته شده است. مصالح ساختماني کاروانسرا سنگ و آجر است و کف حياط نيز با آجر مفروش است. قسمت ورودي بنا و طاقنماهاي اطراف، داراي تزيينات کاشي بوده که متأسفانه اغلب آنها از بين رفته است.

 

در وسط کاروانسرا نيز آب انباري براي استفاده ي کاروانيان ساخته اند. کاروانسراي مهيار که در شمار بهترين کاروانسراهاي دوره ي صفوي است، و از جمله قديميترين بناهاي عهد شاهاسماعيلاولصفوي ميباشد اما كتيبهاي كه تاريخ 907 تا 930 هجري قمري بر آن مانده، معلوم نميكند در چه سالي از سلطنت اين پادشاه،اقدام به ساختمان آن نمودهاند. و بعدها به سبب خرابيهاي فراوان در سال 1085 هجري در زمان شاه سليمان صفوي تعمير و تکميل گرديده است.

اوژن فلاندر فرانسوي مي نويسد:” کاروانسراي مهيار راه اصفهان به شيراز يکي از معتبرترين کاروانسراهاي ايران است.سياحان ساختمانش را به مادر شاه عباس نسبت مي دهند.نه فقط خوش آمد ساکنين ايران است، که در حين سفر بدان استراحت کنند بلکه طرز ساختمان و نقاشي که دارد مورد توجه مي باشد.”

  

در كنار اين كاروانسرا،روستاي قرار دارد كه به منظور رفع نيازهاي مسافران از راه رسيده احداث شده و اكنون خرابههاي آن در كنار بازار موجود در روستا ديده ميشود. بازار مزبور با مهارت خاصي باسردر كاروانسرا ارتباط پيدا ميكرده و بر عظمت سردر ميافزوده است. در داخل اين بازار رواقهايي ساخته شده بود که در عقب آن دکانها قرار داشتند و در يک طرف به دکان نانوايي و يک قهوه خانه ودر طرف ديگر به مسجد منتهي مي شدند. در اين مسجد حوض و فواره اي نيز وجود داشت. اين كاروانسرا فاقد حمام بود اما بعدها يك حمام عمومي خارج از كاروانسرا بهوسيله مردم محل ساخته شد.

سردر کاروانسرا در عقب رفتگي وسيعي نسبت به حصار بنا ساخته شده است. در نماي سردر زينتهايي از کاشي تراشيده ديده مي شود.در چهار طرف حياط مركزي اين بنا، ايوانهاي كوچكي در جلوي اطاق مسافران قرار گرفته و ايوانهاي اصلي كه در ميان ايوان كوچك قرار گرفتهاند، از دوطرف بهوسيله طاقنماهايي محدود ميشوند.کاروانسراي مهيار همچنين مسافراني را كه از راههاي دور با قافلهها به اصفهان ميرسيدند،پذيرا ميشده است.

حاج سياح ضمن سفر خود در ماه شعبان 1294 هجري قمري(1256 شمسي) در اين کاروانسرا اقامت کرده است و خاطرات خود را درباره اين کاروانسرا و بازار چنين نوشته است:” اين کاروانسرا بسيار خوب و محکم از سنگ و آجر بنا شده و از زمان صفويه تا حال با اينکه تعميري نديده پا برجا و محکم است .”


دیدگاه خود را ارسال نمایید

الزامی
الزامی
یک ایمیل معتبر وارد نمایید.

رویداد ها

افزودن رویداد