شهر مجازی

ما را دنبال کنید


پارک های قم

انتشار : 1395/12/01 نویسنده : مدیرسایت بازدید : 1349 استان : قم شهر : قم

پارک های قم

معرفی تمامی پارک های قم 

 

بوستان هایی که امکان استقرار و نصب چادر برای زائران مهیا است

١. بوستان علوی- آدرس : جاده اصفهان- بلوار غدیر

٢. بوستان شهید بنیادی- آدرس: میدان الهادی- بلوار امام موسی صدر

٣. بوستان هاشمی-آدرس : بلوار ١٥ خرداد- انتهای بلوار محتشم کاشانی

٤. بوستان فدک- آدرس : میدان ٧٢ تن

٥. بوستان لاله- آدرس : میدان آزادگان- بلوار شهید بهشتی

٦. بوستان مریم- آدرس : سه راه خرمشهر- جاده اراک

٧. بوستان غدیر- آدرس : جاده قدیم اصفهان- بعد از شهرک پردیسان

فضاهای سبز تفریحی (منطقه چهار)

١. بوستان کوکب- آدرس : ٤٥متری شهید صدوقی-ک٤١- مساحت :٩٨١٦- سال تاسیس:١٣٧٦

٢. بوستان خرم- آدرس : شهید صدوقی- حضرت ابوالفضل(ع)- مساحت :١٥٠٠- سال تاسیس:١٣٧٧

٣. بوستان کودک- آدرس : صفاشهر- مساحت:١٢٩٦- سال تاسیس:١٣٨٠

٤. بوستان علوی- آدرس : جاده قدیم اصفهان- مساحت :٤٠٠,٠٠٠ - سال تاسیس:١٣٧٨

٥. بوستان لقمان حکیم- آدرس : شهرک امام خمینی (ره)- مساحت:١٧٨٠- سال تاسیس:١٣٧٩

٦. بوستان چهارده معصوم (ع)- آدرس : شهرک امام خمینی (ره)- مساحت:٣٥٥٠- سال تاسیس:١٣٧٣

٧. بوستان بنفشه- آدرس : شهرک امام خمینی (ره)- مساحت : ١٥٨١٥- سال تاسیس: ١٣٧٨

٨. بوستان گلها- آدرس : سالاریه- اقاقیا- مساحت:١١٠٠- سال تاسیس:١٣٧٦

٩. بوستان بهار- آدرس : ساحلی- جنب مصلی قدس- مساحت:٩٧٠ - سال تاسیس:١٣٨١

١٠. بوستان معلم- آدرس : شهید صدوقی-٢٠متری امام حسین(ع)- مساحت:٧٤٨- سال تاسیس:١٣٨١

١١. بوستان ایثار- آدرس : شهرک ایثار- مساحت:٧٠٠٠- سال تاسیس:١٣٧٧

١٢. بوستان پاییزیان- آدرس : شهرک شهید زین الدین - مساحت:٢٦٠٠- سال تاسیس:١٣٨٢

١٣. بوستان غدیر- آدرس : ابتدای صفاشهر- مساحت :٨٢٠- سال تاسیس:١٣٨٢

١٤. بوستان میخک- آدرس : شهرک امام خمینی- خیابان شهید باهنر- مساحت:٣٠٠٠- سال تاسیس:١٣٨٢

١٥. بوستان مرجان - آدرس : شهرک امام خمینی- خیابان شهید صدوقی- مساحت:١٣٣٨- سال تاسیس:١٣٨٢

١٦. بوستان لادن- آدرس: شهرک امام خمینی- خیابان شهید مفتح- مساحت:٢٢٠٠- سال تاسیس:١٣٨٢

١٧. بوستان غنچه- آدرس : شهرک امام خمینی-خیابان شهید مطهری- مساحت:٢٤٥٨- سال تاسیس:١٣٨٢

١٨. بوستان رعنا- آدرس:شهرک امام خمینی-خیابان شهید مفتح- مساحت:١٣٧٦- سال تاسیس:١٣٨٢

١٩. بوستان هموار لکها- آدرس:کیلومتر ١٥ جاده قدیم اصفهان- مساحت:١٦١هکتار- سال تاسیس:٦٢ احداث-٨٢

فضاهای سبز تفریحی (منطقه سه)

١. بوستان حضرت ابوالفضل (ع)- آدرس:هفت تیر-میدان امام جواد (ع)- مساحت:٢٦٦٥- سال تاسیس:١٣٧٧

٢. بوستان پرستارآدرس:هفت تیر- ک٥٩- مساحت:٣٣٧٢- سال تاسیس:١٣٧٢

٣. بوستان ترمینال مسافربری- آدرس ترمینال مسافربری- مساحت:١١٤٦٠- سال تاسیس:١٣٦٥

٤. بوستان امام حسن (ع)- آدرس:شهرک امام حسن (ع)- مساحت:٨٦٨١- سال تاسیس:١٣٦٧

٥. بوستان شهید بنیادی- آدرس:امام موسی صدر- مساحت:٨٦٠٥٢

٦. بوستان حضرت قائم (عج)- آدرس:امیر کبیر-جنب پل هوایی- مساحت:٩٤٥٣- سال تاسیس:١٣٨١

٧. بو ستان لاله- آدرس:میدان ٧٢ تن- مساحت:٦٦٩٢٤- سال تاسیس:١٣٧٦

٨. بوستان شقایق- آدرس:میدان آزادگان- مساحت:٨٦٩٦- سال تاسیس:١٣٦٠

٩. بوستان عوارضی- آدرس:عوارضی قم-تهران- مساحت:٨٦٤٩- سال تاسیس:١٣٧٦

١٠. بوستان ریحانه- آدرس انتهای بلوار امام موسی صدر- مساحت:١١٨٢٨-سال تاسیس:١٣٨٢

١١. بوستان شهید رجایی- آدرس:ابتدای بلوار امام موسی صدر- مساحت:١٠٦٣٠- سال تاسیس:١٣٧٧

١٢. بوستان مادر- آدرس:شهرک امام حسن (ع)- ک٢٢- مساحت:٧١٤٥- سال تاسیس:١٣٨٢

١٣. بوستان نسیم- آدرس:میدان آزادگان- مساحت:١١٨٥٦-- سال تاسیس:١٣٨٢

فضاهای سبز تفریحی (منطقه دو)

١. بوستان امام علی (ع)- آدرس: بلوار کارگر- بعد از زیرگذر- مساحت١٠١٧٩سال تاسیس: ١٣٧٨

٢. بوستان نبوت-آدرس توحید- میدان نبوت- مساحت: ٣٧٠٢ سال تاسیس:١٣٧٧

٣. بوستان کوثر-توحید- امامزاده سید معصوم- مساحت: ٤٦٨٩- سال تاسیس:١٣٧٦

٤. بوستان ولایت - آدرس: خیابان اراک-کوی صادقیه- مساحت :٥٧٥٤- سال تاسیس:١٣٧٦

٥. بوستان شهید مصطفی خمینی- آدرس: شهید رئیس کرمی- مساحت:١٣٨٣-سال تاسیس:١٣٧٦

٦. بوستان گلها- آدرس : شهرک ولیعصر (عج)- مساحت:٢٦١٥٧- سال تاسیس:١٣٨٠

٧. آدرس : شیخ آباد ک٣- مساحت : ٣٩٥٦ - سال تاسیس:١٣٨٢

٨. بوستان فدک- آدرس : شهرک ولیعصر (عج)- مساحت:٧٥٣١ -سال تاسیس:١٣٧٦

٩. بوستان نرگس-آدرس:امامزاده ابراهیم-روبروی شهرداری منطقه٢-مساحت:١١٠٨١- سال تاسیس:١٣٧٩

١٠. بوستان کودک- آدرس : امامزاده ابراهیم-٢٢بهمن (هندیان)- مساحت:٧٤٥- سال تاسیس:١٣٧٩

١١. بوستان گلستان- آدرس : امامزاده ابراهیم-١٦ متری ولیعصر- مساحت:٣٢٠٥- سال تاسیس:١٣٧٩

١٢. آدرس : شهرک امام حسین(ع)- ک٦ - مساحت:٢٠٤٠- سال تاسیس:١٣٧٦

١٣. بوستان زنگارکی- آدرس : میدان شهید امینی بیات- زنگارکی- سال تاسیس:٢٢٢٥- سال تاسیس:١٣٨٢

١٤. بوستان مریم- آدرس سه راه خرمشهر- مساحت:٢٨٨٧٨- سال تاسیس:١٣٨٢

فضاهای سبز تفریحی (منطقه یک)

١. بوستان فردوس- آدرس: خیابان شهید فاطمی ، ک٣ مساحت : ١٥٨٠سال تاسیس :١٣٨٠

٢. بوستان مینا- آدرس : ١٩دی، ک٦٢- مساحت:٣٤٦٩ - سال تاسیس:١٣٨١

٣. بوستان اطلس- آدرس : شهرک قائم- مساحت:١٠٨١٣- سال تاسیس:١٣٧٦

٤. بوستان ولی عصر (عج) - آدرس : خیابان دل آذر، میدان ولیعصر (عج)-مساحت:١٢١٤٠- سال تاسیس١٣٧٢

٥. بوستان آزادگان- آدرس: بلوار شهید محلاتی- مساحت:٩٩٩٣- سال تاسیس١٣٧٧

٦. بوستان شهدای نوبهار- آدرس : نوبهار- مساحت٧٠٧٨- سال تاسیس١٣٨٠

٧. بوستان شکوفه- آدرس : پشت شورای شهر- مساحت:٤١٧٧- سال تاسیس١٣٧٤

٨. بوستان شبنم- آدرس : نوقطار- مساحت:٣٨١٧- سال تاسیس:١٣٧

٩. بوستان معلم- آدرس :١٩دی ، فاز٢فرهنگیان- مساحت:١٣٢١٣- سال تاسیس١٣٧٦

١٠. بوستان : شهید محلاتی- آدرس : میدان شهید محلاتی- مساحت:٣٣٠٠سال تاسیس:١٣٧٦

١١. بوستان یاس- آدرس میدان شهید محلاتی- مساحت:٣٤٧٥-سال تاسیس:١٣٨١

١٢. بوستان حضرت مهدی (عج)- آدرس : ١٩دی ، فاز١فرهنگیان- مساحت:٥٤٧١٦- سال تاسیس:١٣٨٠

١٣. بوستان بهاره- آدرس : شهید فاطمی، سمیه- مساحت:٩١٩١- سال تاسیس:١٣٨١

١٤. بوستان هاشمی- آدرس : ١٥خرداد ، نوقطار- مساحت:٦٦٧٧٠- سال تاسیس:١٣٨٢

١٥. ادرس: شهید فاطمی ، ک٧ مساحت- ١٤٥٥- سال تاسیس:١٣٨٢

١٦. بوستان طلوع- آدرس : معلم ، میدان روح الله – مساحت :٨٠٩- سال تاسیس:١٣٨٢

١٧. بلوار بهار- آدرس : بلوار بهار- مساحت:٥٨٠٠- سال تاسیس:شهری١٣٧٧،١٣٨٠

١٨. بوستان آستانه- آدرس : آیه الله نجفی- مساحت :٣٤٤٩- سال تاسیس:١٣٧٨

١٩. بوستان فرهنگ- آدرس : ١٩دی، ک ٥٦- مساحت :١٧٤٢- سال تاسیس :١٣٨٢

٢٠. بوستان معراج- آدرس : میدان شهید محلاتی ، کوی شهدا- مساحت١٠٠٤- سال تاسیس:١٣٨٢

٢١. بو ستان امامزاده حمزه (ع)- آدرس : آذر ، امامزاده حمزه (ع)- مساحت:٩٣٠- سال تاسیس:١٣٨٢

٢٢. بوستان شهید عقاقی – آدرس : سمیه، جوی شور- مساحت:٧٢٠- سال تاسیس:١٣٨٢

٢٣. بوستان سوم خرداد- آدرس : آستانه - مساحت:٣٦٢٠- سال تاسیس: ١٣٨٢

 

بوستان امام رضا(ع)

 

بوستان امام رضا(ع)

 

بوستان علوی

 

باغ وحش بوستان علوی

 

باغ وحش بوستان علوی

 

بوستان بنفشه

 

بوستان شهید بنیادی

 

بوستان شهید بنیادی

 

بوستان شهید بنیادی

 

بوستان ریحانه(پارک بانوان)

 

پارک آبی غدیر

 

بوستان غدیر

 

بوستان فدک

 

بوستان کوکب

 

بوستان لاله

 

بوستان مریم

 

بوستان مریم

 

بوستان معلم

 

بوستان مهدی

 

بوستان هاشمی

 

گردآوری و بازنشر:گروه بازرگانی آرین


دیدگاه خود را ارسال نمایید

الزامی
الزامی
یک ایمیل معتبر وارد نمایید.

رویداد ها

افزودن رویداد