شهر مجازی

ما را دنبال کنید


مقبره ابوالقاسم زنجانی

انتشار : 1395/12/01 نویسنده : مدیرسایت بازدید : 451 استان : زنجان شهر : زنجان

مقبره ابوالقاسم زنجانی

مقبره ابوالقاسم {C}{C}{C}{C}{C}{C}زنجانی            

در منتهي اليه سمت غربي شهر قديمي زنجا ن ،آرامگا ه موسوم به مقبره ميرزا قرار گرفته است اين همان آرامگاهي است که ادوارد براون آن را ذکر مي نمايد. صاحب آرامگاه ميرزا ابوالقاسم مجتهد است . ايشان يکي از روحانيون طراز اول عصر ناصري در شهر زنجان ودر قلع و قمع عوامل ملا محمد علي باب موثر بوده است .

در اين آرامگاه حداقل دو شخصيت مذهبي مدفون است . نخست آيت اله محمد کاظم ،پدر ميرزا وسپس در سال 1292 هجري قمري ميرزا ابوالقاسم مجتهد پسر ايشان از دار فاني به منزل باقي شتافته ودر اين محل دفن شده است .

بناي آرامگاه در کليا ت از دو قسمت تشکيل يافته ، قسمت نخست ايوان ورودي واطاقهاي جانبي آن و قسمت دوم شبستا ن مي باشد . سقف ايوان با قوسهاي پنج او هفت تند مزين است ودر بالاي آن پوشش آجري يکنواختي را از ايوان سلب مي نمايد در طرفين اين ايوان دو ستون نماي چسبيده به آن تعبيه شده است . 

اطاقهاي ايوان دو طبقه بوده واز سمت جنوبي راه پله اي دارد که به پشت بام هدايت مي گردد.

  

قسمت دوم که محل اصلي آرامگاه است بلاواسطه پشت سر ايوان احداث شده و سقف شبستان راگنبدي با ساقه ي نسبتا"بلند پوشش مي نمايد . ارتفاع ساقه گنبد زياد و نسبت به ارتفاع عرقچين نامتناسب است . بهر تقدير روشنايي شبستان از طريق شباک هاي ساقه گنبد تا مين مي گردد. تارپود بنا از آجر و تقريبا"فاقد تزيينات مي باشد .

آرامگاه ميرزا در وسط محوطه اي که با استفاده از ديوار محاط گرديده قرار دارد ودر مدخل اين محوطه يک واحد عنصر شبيه به مناره ايجاد شده پلان اين مناره آجري در رقوم کف فعلي،هشت ضلعي متمايل به منتظم و سپس پلان آن به دايره تبد يل شده و پايان بخش آن مقرنس هاي آجري نسبتا"زيبا آن را مزين نموده اند . در وضعيت فعلي آرامگاه ميرزا مشکلل حاد استاتيکي ندارد وزدودن کاه گل موجود از گنبد و بند کشي کل بنا ضرورت دارد . ديوار محوطه بنا در سالهاي اخير توسط شهرداري بازسازي شده است . آرامگاه با عنايت به قدمت و سبک معماري آن داراي بار فرهنگي تاريخي بوده و لذا امر حفاظت بر آن مترتب مي باشد.


دیدگاه خود را ارسال نمایید

الزامی
الزامی
یک ایمیل معتبر وارد نمایید.

رویداد ها

افزودن رویداد