شهر مجازی

ما را دنبال کنید


مسجد قطبیه

انتشار : 1395/12/01 نویسنده : مدیرسایت بازدید : 255 استان : اصفهان شهر : اصفهان

مسجد قطبیه

اين مسجد زيبا علي رغم تغييرات فراوان وآسيب ديدگيهاي زياد هنوز هم در رديف آثار با ارزش تاريخي مي باشد كه هنر هنرمندان را در اعصار گذ شته به تصوير مي كشد .

اين بناي تاريخي - مذهبي در سال(950هـ.ق ) در دوره شاه طهماسب اول به دستور قطب الدين علي باب الدشتي در خيابان شاه كه اكنون خيابان طالقاني ناميده مي شود ساخته شد .

زمانيكه اين خيابان در حال تعريض شدن بود احتمال آسيب ديدن سر در مدرسه مي رفت ، بنابراين آنرا به كاخ چهلستون انتقال دادند . اين كتيبه (سر در ) به خط ثلث سفيد معرق بر زمينه كاشي لا جوردي به خط ابو سعيد امامي بنام باني و تاريخ ساخت بنا را يادآوري مي كند .

مسجد قطبيه داراي صحن كوچكي است و سنگاب درون صحن كتيبه اي با اشعاري به خط نستعليق برجسته دارد كه در سال 1307 به هنگام سلطنت ناصر الدين شاه قاجار نصب شده است .

بعد از عريض شدن خيابان از در ورودي مسجد مستقيمأ به شبستان گنبد دار مسجد وارد مي شويم . اين شبستان داراي 4 صفه است كه قبري در صفه شمالي قرار دارد .

نوشته بر روي سنگ سياه قبر گر چه نامي غير از قطب الدين باب الدشتي را نشان مي دهد اما مردم آنرا به نام باني ساخت مسجد زيارت مي كنند


دیدگاه خود را ارسال نمایید

الزامی
الزامی
یک ایمیل معتبر وارد نمایید.

رویداد ها

افزودن رویداد