شهر مجازی

ما را دنبال کنید


مسجد جامع چالشتر

انتشار : 1395/12/01 نویسنده : مدیرسایت بازدید : 210 استان : چهارمحال و بختیاری شهر : شهرکرد

مسجد جامع چالشتر

مسجد چالشتر

اين بنا در روستاي چالشتر در 9 کيلومتري غرب شهرکرد واقع گرديده و در دوره قاجار- سال 1267ه-. ق - به دستور حاج محمدرضاخان چالشتري ساخته شده است . اين مسجد با مساحتي قريب چهار هزار متر با نقشه مربع مستطيل و دوايوانه ساخته شده و مشتمل بر ورودي، صحن، رواق هاي شرقي و غربي، ايوان هاي شمالي و جنوبي ، فضاهاي جانبي ايوان و شبستان زمستاني است .

مسجد داراي دو ورودي در ضلع شرقي و غربي است . ورودي شرقي بازسازي شده ؛ اما ورودي غربي داراي کاشيکاري و کتيبه قديمي است . بر کتيبه اين سردر، اشعاري در ذکر مسجد و باني آن به تاريخ 1267 ه-. ق آمده است . صحن مسجد به ابعاد 13×5/18 متر در جبهه شرقي و غربي داراي رواق هاي طاقدار با ستون هاي سنگي و نماي کاشيکاري است . در ضلع شمال و جنوب صحن، ايوان و در ميانه آن، حوضي سنگي ساخته شده است . ايوان جنوبي يا شبستان تابستاني مسجد داراي گنبدي آجري بر چهار طاق جناغي و جرزهاي آجري است . گوشواره هاي زيرين گنبد با نقوش آجري تزيين شده است . در ضلع جنوبي محراب و در طرفين آن، طاقنماهاي کاشيکاري تعبيه گرد ده است . در طرفين ايوان، دو فضاي گنبد دار قرار گرفته است .

ايوان شمالي با طاق جناغي پوشش يافته است و در طرفين آن ، دو فضاي گنبددار قرار دارد . اين ايوان نيز داراي تزيينات کاشيکاري و کتيبه هايي با ذکر نام باني بناست . در اين ايوان ها ، دو منبر منبت و قديمي قرار دارد که يکي همزمان با بناي مسجد است . در غرب صحن و پشت رواق ستوندار، شبستان زمستاني مسجد به ابعاد 5/11×18 متر ساخته شده که پوشش طاق و گنبد آن بر روي ستون هاي سنگي قرار گرفته است . سطوح داخلي مسجد گچ اندود است ودر رأس گنبدها، روزنه هاي نورگير تعبيه شده است . محراب اين شبستان نوسازي شده است . اين بنا در دوره اخير تعمير و مرمت شده وبه شماره 1779 به ثبت تاريخي رسيده است.

 

 

 

 


دیدگاه خود را ارسال نمایید

الزامی
الزامی
یک ایمیل معتبر وارد نمایید.

سایر جاذبه های شهرکرد


رویداد ها

افزودن رویداد