شهر مجازی

ما را دنبال کنید


مسجد جامع سیف آباد

انتشار : 1395/12/01 نویسنده : مدیرسایت بازدید : 196 استان : خراسان رضوی شهر : بردسکن

مسجد جامع سیف آباد

کیلومتری جنوب بردسکن و در روستای یوسف آباد واقع شده است. بیشترین فضای مسجد در بخش شرقی آن به صورت شبستان ستوندار با پایه های چهار ضلعی به ابعاد 5/1 متر شکل گرفته است.

بر راس پوشش گنبد خانه، گنبدی با ظاهر ساده و بر بالای ایوان دو ستون کوچک آجری که نمادی از ماذنه می باشد به چشم می خورد،محراب داخل بنا و پوشش زیر گنبد با آجرهای خفته راسته تزئین شده است. بنا بر شواهد معماری مسجد جامع سیف آباد با ساختار یک ایوانی در سده سیزدهم هجری بنیان گردیده است.


دیدگاه خود را ارسال نمایید

الزامی
الزامی
یک ایمیل معتبر وارد نمایید.

رویداد ها

افزودن رویداد