شهر مجازی

ما را دنبال کنید


مسجد جامع

انتشار : 1395/12/01 نویسنده : مدیرسایت بازدید : 611 استان : چهارمحال و بختیاری شهر : شهرکرد

مسجد جامع

مسجد جامع

اين بنا در مرکز و محله علياي شهر واقع گرديده و در سال 1270 ه-. ق به دستور حاج محمدرضاخان ساخته شده است . سبک ساختماني مسجد بسيار شبيه مسجد حکيم اصفهان و داراي صحن وسيع، شبستان هاي زمستاني و تابستاني، ايوان، مناره و غرفه هاي متعددي است که مساحتي حدود 2500 متر مربع را در برمي گيرد. بنا داراي سه ورودي است که در شمال، غرب و شرق قرار گرفته اند .

ورودي ها از داخل و خارج با طاق هاي جناغي و نيم گنبد پوشش يافته اند و در دالان هاي ورودي داراي تزيينات کاشيکاري هستند . صحن مستطيل شکل مسجد به ابعاد تقريبي 700 متر در بخش شمال داراي حوضي سنگي است که بعدها به بناي مسجد افزوده شده است .

دور تا دور صحن را ايوان ها و رواق ها فرا گرفته اند . رواق هاي کنار ايوان به صورت دوطبقه و در جهات ديگر، يک طبقه و داراي تزيينات کاشيکاري هستند. مسجد داراي دو ايوان بلند و وسيع در شمال و جنوب است که با طاق و نيم گنبد پوشش يافته اند . قسمت بالاي هر دو ايوان با کاشي هاي هفت رنگ و با حاشيه اي از کاشي فيروزه اي رنگ تزيين شده و بر جرزهاي اطراف ايوان، طاقنماهايي کار گرديده که با کاشي تزيين شده است . در زير پاکار طاق ايوان ها، تيرهاي چوبي قطوري براي مهار نيروي رانش طاق قرار داده اند . شبستان تابستاني مسجد در وسط ايوان جنوبي واقع است و ايوان جنوبي نيز به نوعي بخشي از آن محسوب مي شود . بخشي از فضاي اين شبستان توسط گنبد و بخشي ديگر توسط طاق و گنبد مسقف شده است .

در انتهاي ضلع جنوبي شبستان، محرابي کاشيکاري قرار دارد . شبستان زمستاني مسجد در سمت غرب صحن واقع است و حدود 50 سانتي متر در گودي قرار دارد . پوشش طاق و گنبد اين شبستان، بر روي هشت ستون سنگي به ارتفاع 160 سانتي متر قرار گرفته است . ستون ها داراي پايه، ساقه و سه ستون هستند .ساقه ستون ها با طرح چهارگوش تراشيده شده و ابعاد هر ضلع آن 40 ساتني متر است که چهار زوايه آنها به صورت قاشقي حجاري شده اند . طاق هاي بالاي ستون ها توسط تيرهاي چوبي به همديگر متصل شده که اين امر سبب استحکام آنها شده است . در رأس هر يک از گنبدهاي کوچک شبستان، روزنه اي تعبيه شده است .

سطوح ديوارهاي شبستان آجري است و با گچ بندکشي شده است . در ضلع جنوبي اين شبستان نيز محراب کاشيکاري و نسبتا نوسازي قرار دارد . به موجب اشعاري که در بدنه ديوار بيروني مسجد با آجر نقش شده، ساختمان مسجد در سال 1270 ه-. ق به پايان رسيده است . اين بنا به شماره 1543/3به ثبت تاريخي رسيده است .

 


دیدگاه خود را ارسال نمایید

الزامی
الزامی
یک ایمیل معتبر وارد نمایید.

سایر جاذبه های شهرکرد


رویداد ها

افزودن رویداد