شهر مجازی

ما را دنبال کنید


عوامل و عناصر موثر در صنعت گردشگری

انتشار : 1396/10/23 نویسنده : مدیرسایت بازدید : 138

عوامل و عناصر موثر در صنعت گردشگری

در صنعت گردشگری بخش دولتی و خصوصی مکمل همدیگر هستند و نبود یکی از آنها باعث ناکارآمدی وجود دیگری می شود˓لذا باید بخش دولتی و بخش خصوصی هر یک در جایگاه خود قرار بگیرند تا شاهد رشد و شکوفایی این صنعت باشیم.

-بخش دولتی با ایجاد زیر ساخت ها می تواند نقش اساسی را در توسعه این صنعت داشته باشد.یکی از مهمترین وظایف بخش دولتی˓مدیریت کلان و تعیین سیاست های کلی در این صنعت باشد. با مطالعه بر پتانسیل های موجود در ایران˓نقشه و طرح جامع گردشگری را برای کشور تدوین کنند و با تخصیص بودجه زیر ساخت های لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را مهیا کنند.با گسترش جاده ها˓تجهیز فرودگاه ها و ترمیم و اصلاح سیستم های حمل و نقل زمینه های امنیت و آرامش خاطر گردشگران را ایجاد کنند.با وضع قوانین و مقررات بستر سازی جهت ایجاد امنیت روانی و اجتماعی برای گردشگران و جهانگردان که فاکتور مکمل و بسیار مهمی در راستای توسعه صنعت گردشگری است صورت گیرد.به توسعه منابع انسانی و ایجاد مراکز آموزشی تخصصی بپردازند.با تدوین قوانین حمایتی از سرمایه گذاری در این صنعت راه را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی هموار سازند.با تبلیغات و اطلاع رسانی˓زمینه های لازم را برای سفر گردشگران به ایران ایجاد کنند.می توان به این نتیجه رسید مدیریت کلان و متخصص در صنعت گردشگری حرف اول را می زند.برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت به همراه استراتژیک می تواند زمینه های لازم جهت توسعه و گسترش این صنعت را در پیش داشته باشد.

-بخش خصوصی با احساس امنیت اقدام به سرمایه گذاری می کند˓بخش خصوصی با در نظر گرفتن طرح جامع گردشگری که توسط مدیریت کلان تدوین شده است باید طرح های خود را به اجرا بگذارند˓ساخت هتل ها و تاسیسات گردشگری و ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و ارائه تورهای ایرانگردی و ارائه اطلاعات به گردشگران جهت سفر به شهرهای مختلف ایران دامنه توسعه صنعت توریسم و گردشگری را گسترش میدهندو منجر به پویایی گردشگری در کشور خواهند شد.

-تامل بخش خصوصی و دولتی هم جایگاه خاص خود را دارد.پس از ارائه طرح جامع گردشگری و سیاست های کلی برای این صنعت از سوی مدیریت کلان دولتی و آغاز به فعالیت بخش خصوصی˓نیاز به تامل این دو بخش بیشتر احساس می شود زیرا زمینه های لازم برای جذب گردشگر مهیا شده حال باید بخش دولتی با برنامه ریزی های کوتاه مدت مانند برگزاری نمایشگاه های ایران شناسی و ایران گردی در سایر کشورها اقدام نماید و امکان بازاریابی را برای شرکت های خصوصی میسر سازد تا با معرفی خدمتشان به گردشگران بتوانند زمینه های جذب حداکثری را امکان پذیر نمایند.از دیگر اقدامات این دو بخش می توان به تولید برنامه های رادیویی و تلوزیونی˓تهیه فیلم های سینمایی و مستند از جاذبه های گردشگری و ایران گردی به زبان های پر مخاطب و پخش آنها در شبکه های بین المللی اشاره کرد.همچنین می توان به تهیه و چاپ راهنماهای گردشگری به زبان های مختلف و توزیع آنها از طریق سفارتخانه های ایران در کشور های دیگر نیز اشاره نمود.

در صنعت گردشگری بخش دولتی و خصوصی به همراه هم می توانند به نتایج مطلوب برسند و هر یک به تنهایی فقط قسمتی از چرخ های این صنعت را بگردش در می آورند و در صورت نادیده گرفتن هر یک از این دو بخش قطعا به بازده مثبت و شکوفائی در این صنعت نخواهیم رسید و حتی بهره برداری ناپایدار از عرصه های طبیعی می تواند موجبات نابودی منابع طبیعی را به همراه داشته باشد و هزینه های جبران ناپذیری را به کشور تحمیل نماید.


دیدگاه خود را ارسال نمایید

الزامی
الزامی
یک ایمیل معتبر وارد نمایید.

رویداد ها

افزودن رویداد