شهر مجازی

ما را دنبال کنید


دریاچه آب بوندار

انتشار : 1395/12/01 نویسنده : مدیرسایت بازدید : 632 استان : خوزستان شهر : ایذه

دریاچه آب بوندار

اين درياچه در حدود 60 کيلومترى باختر تا شمال باخترى شهرستان دهدز قرار دارد و از جمله درياچه‎هاى آب شيرين کوهستانى ايران است که در يک فروافتادگى زمين‎ساختى قرار گرفته و از سطح دريا حدود 850 متر بلندى دارد. بيشينة درازاى آن 2 کيلومتر و پهناى ميانگين، 6/1 کيلومتر است. آب اين درياچه، به طور عمده از چشمه‎هاى کارستى زير درياچه و به مقدار کم از نهرهاى کوچکى که در فصول پر باران آب دارند، تأمين مي‎شود.


دیدگاه خود را ارسال نمایید

الزامی
الزامی
یک ایمیل معتبر وارد نمایید.

رویداد ها

افزودن رویداد