شهر مجازی

ما را دنبال کنید


خانه مشروطه

انتشار : 1395/12/01 نویسنده : مدیرسایت بازدید : 190 استان : اصفهان شهر : اصفهان

خانه مشروطه

با پايان يافتن عمليات مرمت خانه حاج آقا نورالله نجفي (از رهبران مشروطه اصفهان)، خانه مشروطه اصفهان آماده بهره برداري مي شود. اگرچه ۲ سال پيش همزمان با برگزاري همايش بزرگداشت اين عالم و شخصيت سياسي زمان مشروطه خبر افتتاح خانه مشروطه اصفهان نيز اعلام شد اما در حقيقت اين خبر مربوط به آغاز عمليات احيا و مرمت اين خانه بود كه هم اكنون روزهاي پاياني خود را پشت سر مي گذارد.

خانه مشروطه اصفهان قرار است بعد از اتمام مرمت از سوي سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري براي اداره، تجهيز و ايجاد كاربري هاي لازم به سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري واگذار شود. نمايش عكس ها و اسناد موجود مربوط به حاج نورالله نجفي به احتمال بسيار از جمله يكي از بخش هاي ديدني خانه مشروطه اصفهان خواهد بود. اين عكس ها و اسناد به همراه۵ كتاب در رابطه با اين شخصيت عصر مشروطه ۲ سال پيش در حاشيه همايش بزرگداشت وي نيز به نمايش گذاشته شده بود.

وجه تسميه خانه مشروطه اصفهان به واسطه تشكيل جلسات مشروطه خواهان در اين محل بوده است. يكي از موضوعاتي كه تاكنون تاريخ حق آن را ادا نكرده است فداكاري هاي مردم اصفهان براي ثبت و برقراري مشروطه در ايران است. تاريخ همه جا نام مجاهدان و فداكاري هاي آذربايجان و گيلان را ضبط كرده و از خدمات آنان به نيكي ياد كرده است در صورتي كه از خدمات مردم اصفهان و مجاهدت هاي آنان كمتر ذكري به ميان آمده است. مرمت و احياي خانه حاج نورالله نجفي عالم زمان مشروطه از سوي شهرداري اصفهان به همين منظور صورت گرفته است. گفته مي شود انجمن هاي ايالتي آذربايجان و گيلان كمتر كاري را بدون صواب ديد و مشورت انجمن ايالتي اصفهان انجام مي داده و اغلب اقدامات خود را به اطلاع اعضاي انجمن اصفهان مي رساندند. در واقع روزنامه انجمن ايالتي اصفهان و مجاهدان و آزاديخواهان اين شهر ارزش و موقعيت مخصوصي در پيشرفت اساس مشروطيت داشته اند.

 خانه موسوم به خانه مشروطه اصفهان شامل ۲ بخش اندروني و بيروني در مساحت ۲ هزار متر مربع است كه يك هزار و ۵۰۰ متر آن را زير بناي آن تشكيل مي دهد. ورودي اصلي اين خانه در قسمت شمالي قرار دارد كه پيش از اين مسدود و تخريب شده بود اما در عمليات مرمتي احيا شده است. ورودي ديگر اين بنا در قسمت جنوب خانه و رو به حياط اندروني قرار دارد.

  

بخش بيروني از يك اتاق ۷ دري زيبا و با شكوه با ۲ رديف در يكي به سمت حياط جنوبي و ديگري به سمت حياط شمالي باز مي شوند . ۲ اتاق در ۲ طرف اين ۷ دري موجود است كه ميان هر يك از اينها و اتاق ۷ دري يك راهرو وجود دارد كه به حياط دوم منتهي مي شود. ۷ دري داراي ۲ در بسيار زيبا و نفيس است كه به سمت راهرو باز مي شود و تزيينات گچبري و نقاشي هاي آن جلب توجه مي كند.

 بخش اندروني بنا نيز شامل ۴ جبهه است كه قوس هاي قاجاري و پنجره هاي زيباي رنگي اين ۴ جبهه كاملاً مشهود است. اتاق شاه نشين در شمال خانه قرار دارد كه از سوي ارسي هاي ۵ لنگه به حياط مشرف مي شود و به وسيله پلكان قرينه در دو طرف تالار مي توان به آن دسترسي پيدا كرد. نقاشي هاي بسيار زيباي اين اتاق از جمله شاخص ترين تزيينات اين خانه است . پيش از مرمت كسي از وجود اين نقاشي ها در خانه مشروطه اصفهان مطلع نبود و به همين دليل در طرح مرمتي خانه نيز رسيدگي به آن ديده نشده بود. به علت همين چندي قبل كار متوقف و با مشاوره كارشناس سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان، مرمت نقاشي ها از سرگرفته شد.

طبق نظر كارشناسان نقاشي هاي به دست آمده يكي از نفيس ترين نقش هاي قاجاري است كه تا كنون ديده شده و رنگ هاي يك دست و زيبايي دارد. اين رنگ ها با وجود رنگ آميزي دوباره ديوارها، هنوز به قوت خود باقي مانده اند.

  

 جبهه غربي اندروني شامل يك اتاق ۳ دري با پنجره هاي رنگي و تاقچه هاي بلند با قوس هلالي كار شده است. در سمت راست اين اتاق نيز اتاقي با پنجره هاي نوساز الحاقي وجود دارد. در جبهه شرقي ۴ اتاق قرار دارد كه ۲ اتاق ۳ دري و دو تاي ديگر داراي پنجره هاي الحاقي اند.

 ضلع جنوبي حياط اندروني مشتمل بر تالاري در ميان و ۲ اتاق ۳ دري دو طرف آن است. اين فضاها بين دو بخش اندروني و بيروني جاي گرفته و از سوي ۷ دري ها به اندروني اشراف دارند. تالار به تزيينات گچبري و نقاشي هاي شير و شكر مزين است. سازمان نوسازي بهسازي شهرداري اصفهان ۲ سال قبل به مناسبت درگذشت هشتادمين سالگرد نهضت مشروطه اقدام به مرمت خانه مشروطه كرد تا اين بناي رازدار فعاليت هاي و يادآور خاطرات ارزشمند آزادي خواهانه ملتي باشد كه سال ها پيش در برابر استبداد قد علم كرده و نخستين نغمه هاي رهايي را سر دادند.

  نقش اصفهان در مشروطه ناپيدا مانده

 به اعتقاد كارشناسان يكي از دلايل پنهان ماندن نقش اصفهان در نهضت مشروطه آن است كه تهران پايتخت بوده و طبيعتاً حوادث آن بازتاب گسترده تري در منابع تاريخي داشته است اگرچه گفته مي شود كه اسناد و مدارك بازتاب انقلاب مشروطه در اصفهان از آنچه در منابع تاريخي وجود دارد، گسترده تر نيست اما ديدگاه هاي اهل تاريخ با سياستمداران و ژورناليست ها متفاوت است. اين دو قشر ممكن است حوادث تاريخي را بزرگ يا كوچك جلوه دهند؛ اهل فن معتقدند مشروطيت ما در مجموع درست شناخته نشده و ناشناخته ماندن نقش اصفهان در انقلاب مشروطه نيز جزيي از اين جريان است.

به گفته عسكراني، كارشناس تاريخ در تحقيقات تاريخي ردپاي انجمن هاي مخفي و ملي در اصفهان كه در دوران استبداد صغير به صورت پنهان و آشكار سربازان ملي را تربيت كرده اند تا براي دفاع از مشروطه آماده شوند بسيار بارز است . او معتقد است اين تشكل ها پيش از شروع استبداد صغير و بعد از آن وجود داشته و قطعاً در لشكركشي به تهران نيز سهم داشته اند.

به گفته وي، حاج آقا نورالله نجفي اصفهاني تأثيرگذارترين روحاني اصفهان در اين دوره بوده است. گرچه علماي بسياري در اصفهان آن روزگار هستند كه شهرت كمتري دارند؛ ليكن براي ايجاد تحول بسيار كوشيده اند. عسكراني معتقد است كه در واقع در جريان مشروطيت اصفهان با طيف هاي متفاوت افراد مواجه هستيم و بيوت روحاني متفاوتي در اصفهان وجود دارند كه در ميان آنها آقايان مسجد شاهي كه همان خاندان نجفي هستند، بيشتر مشهورند.

وي درباره نقش مطبوعات در مشروطيت اصفهان نيز مي گويد: سهم مطبوعات در اين ميانه خيلي زياد است. در سال هاي ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ قمري لااقل ۸ روزنامه جديدالانتشار در اصفهان چاپ مي شده است.

در جريان مشروطيت «روزنامه انجمن مقدس ملي اصفهان» با نظارت حاج آقا نورالله نجفي و مديريت سراج الدين جبل عاملي منتشر شده علاوه بر اين، روزنامه هاي الجناب، جهاد اكبر، اصفهان، انجمن بلديه و ... نيز منتشر مي شده كه با مقالات و اخبار خود مسلماً سهم بسزايي در جنبش مردم اصفهان داشته اند. عسكراني معتقد است: درباره نقش اصفهان در انقلاب مشروطه بيشتر به جنبش وطن پرستانه بختياري ها اشاره شده است ولي كمتر منبعي به مردم اصفهان اشاره دارد. او مي گويد: معتقدم كه سهم مردم اصفهان در نهضت آزادي خواهانه و قانونگرايانه مشروطيت بسيار كم مورد توجه قرار گرفته است


دیدگاه خود را ارسال نمایید

الزامی
الزامی
یک ایمیل معتبر وارد نمایید.

رویداد ها

افزودن رویداد