شهر مجازی

ما را دنبال کنید


تالاب آق قلا

انتشار : 1395/12/01 نویسنده : مدیرسایت بازدید : 343 استان : گلستان شهر : بندر ترکمن

تالاب آق قلا

اين مجموعه در قسمت جنوبي رودخانه اترك واقع شده و مشتمل بر تالاب‌ها و مرداب‌هاي اينچه، آلماگل، آلاگل، اينجه برون، بي‌بي شيروان، آجي‌گل، نمك و دانشمند است كه مجموع مساحت آنها هزارو دويست و پنجاه هكتار تخمين زده مي‌شود. برخي از اين تالاب‌ها از جمله تالاب‌ آلاگل در فهرست كنواسيون تحقيقات بين‌المللي پرندگان آبزي و مهاجر در سال هزارو سيصدوپنجاه به ثبت رسيده است.فاصله تالاب‌ها از يكديگر بسيار نزديك است و آب و هواي محدوده آنها مديترانه‌اي گرم با تابستان‌هاي خشك و گرم و زمستان‌هاي ملايم مي‌باشد. سطح آب تالاب‌ها در زمان پرآبي به بيش از دوهزارو پانصد هكتار نيز مي‌رسد. اين مساحت به عواملي نظير ميزان آب ورودي و خروجي، به اقليم و ديگر عوام محيطي بستگي دارد. آب اين تالاب‌ها از رودخانه‌ اترك تأمين مي‌شود.تالاب‌هاي ياد شده محل زيست پرندگان مهاجر متنوعي است كه از جمله آنها مي‌توان به فلامينگو‌ها ، قوها، غازها، حواصيل و... اشاره كرد. فصل شكار طبق تقويم اداره محيط‌زيست از اول پاييز تا آخر زمستان هر سال و هر هفته دو روز(چهارشنبه و جمعه) مي‌باشد.از ماهيان اين تالاب‌ها نيز مي‌توان به كولي، اورنج، سيم‌پرك و شيشه ماهي اشاره كرد كه فصل صيد آن طبق مجوز اداره محيط‌زيست گنبد از پانزده ارديبهشت تا پانزده اسفند ماه هر سال مي‌باشد.از آنجا كه اين مجموعه‌ تالاب‌ها و مرداب‌ها داراي راه‌هاي دسترسي، محوطه‌هاي اطراق، چشم‌اندازهاي دشتي، مرغزارهاي وسيع و پرندگان بومي و مهاجر، همچنين استفاده‌هاي طبي مي‌باشند، قابليت‌هاي فوق‌العاده‌اي را براي ايجاد يك كانون توريستي فراهم مي‌كنند. شكار و صيد بي‌رويه، چراي دام، وارد كردن گونه‌هاي غير بومي، قطع اشجار و... ازجمله عوامل تهديدكننده اين تالاب‌ها به شمار مي‌آيند. در دشت هموار ترکمن صحرا  و در مرز شمالي با کشور ترکمنستان  و تقريباٌ از غرب روستاي "داشلي برون" به سمت درياي خزر  ،  به لحاظ وضعيت زمين ساختي و وجود شاخ آبهاي رودخانه اترک  در اين منطقه،  مجموعة تالابي  شگفت انگيزي بوجود آمده است. اين تالاب ها شامل :  آلماگل  –آلاگل– آجي گل-  اينچه – دانشمند– بي بي شيروان –  شور  و... است که مجموع مساحت آنها بر حسب سال هاي پر آبي و يا خشک سالي متغير است . گرچه برخي اوقات از اين تالابها در نقشه هاي جغرافيايي به عنوان درياچه نام برده مي شود ، نظير درياچه دانشمند ، درياچه آلاگل ، درياچه شور ( نمک ) اما همة آنها  به لحاظ دارا بودن عمق کمتر از 6 متر در قالب تعاريف کنوانسيون رامسر از تالاب ها  گنجانده مي شوند تالاب هاي سه گانه   "آجي گل ، آلاگل و آلماگل "   با مساحت 3027 هکتار  به علت اينکه يکي از کانون هاي زاد آوري پرندگان مهاجر آبزي و کنار آبزي بوده و مانند  تالاب بين المللي گميشان   به علت داشتن 4 معيار ،   1a - ,2a  3a  و  3c  در سال 1354  به عنوان  يک سايت  در فهرست کنوانسيون حفاظت از تالابها ( رامسر )  به ثبت رسيند. اين تالاب  ها  به ترتيب  از نوعSs  (  مردابها ي شور ، لب شور ، آهکي ، فصلي / ادواري ) Ts  (مرداب ها و حوضچه هاي آب شيرين فصلي/ادواري )R   ( درياچه هاي شور ، لب شور و آهکي فصلي /تناوبي ) P  ( درياچه هاي آب شيرين فصلي /ادواري )  W  ( تالاب هاي با پوشش درختچه اي )  طبقه بندي شده اند . "  ( منبع :  راهنماي تالاب هاي ايراني ثبت شده در کنوانسيون رامسر – سازمان حفاظت محيط زيست – تهيه و تدوين مسعود باقر زاده کريمي و مهبد روحاني رانکوهي - 1382 گل "  در زبان ترکي به معني تالاب است  و اسامي تالاب هاي فوق  الذکر در زبان ترکمني به معني تالاب هاي شور و گِل آلود است. اين تالاب هاي سه گانه ،  همانگونه که اشاره شد ، در اراضي هموار ترکمن صحرا  و در محدوده تپه هاي شني کم ارتفاع و اراضي شني مسطح قرار گرفته اند. از نظر زمين ساختي نيز بستر طبيعي آنها  در منطقه " پلايا " است و  جزو مناطق آبگير محسوب مي شود که در شمال  تراس هاي لسي و آبرفتي دشت گرگان قرار دارد . رودخانه اترک و ريز آبه ها و سيلاب هاي آن  نقش قابل توجهي در تامين آب اين تالاب ها دارند آب و هواي اين منطقه در  تابستان خشك و گرم و در زمستان‌ها معتدل مي‌باشد. متوسط  بارندگي اين منطقه کمتر از 300 ميليمتر در سال است.  بعلاوه  وجود دوره هاي طولاني  خشک سالي از  ويژگيهاي بارز اقليم اين منطقه است. از نظر  پوشش گياهي  تفاوت هايي در اين سه تالاب  بر اساس گزارش هاي سازمان حفاظت محيط زيست  وجود دارد از جمله  اين که  در تالاب آلماگل تراکم پوشش گياهي کمتر از تالاب آجي گل است . درتالاب آلماگل از گياهان شناور در آب ،  تنها  " بومادران آبي"  و از گياهان بن در آب تنها "  ني"  در بخشهاي محدودي از تالاب رويش دارند . ولي  درتالاب آجي گل "  بو مادران آبي"  بخش وسيعي از آنرا پوشانده و گياه " گوشاب شانه اي "  نيز ديده شده واز گونه هاي گياهي بن در آب "  ني " ، " جگن " و " لويي"  مشاهده مي شود  . به علاوه بستر همه اين تالا ب ها لجني و عمق لجن در تالاب آلماگل بيش از آجي گل است. اين تالاب ها از نظر موقعيت سياسي در بخش " داشلي برون شهرستان گنبد کاووس  در استان گلستان  قرار دارند .  مسير  دسترسي به اين تالاب ها  از شهر گرگان به سمت آق قلا و اينچه برون  است.پرندگان :  تالاب بين المللي آلاگل پذيراي پرندگان مهاجر در  زمستا ن است که جوجه آوري نيز مي کنند. تا کنون 85 گونه پرنده شامل 19 گونه بومي و 66 گونه مهاجر در تالاب ها ي آلاگل ، آجي گل ، آلما گل شناسايي شده است. از پرندگان مهاجر 14 گونه آن عبوري بوده  و بقيه زمستان گذراني مي کنند  و يا در تابستان    جوجه آور هستند . برخي پرندگان مشاهده  شده در تالاب آلاگل عبارتند از : فلامينگو ، غاز پيشاني سفيد ، پليکان سفيد ، پليکان پاخاکستري ، قوي گنگ ، قوي فرياد کش ، انواع کشيم ها ، بو تيمار هاي کوچک ، سليم ها و پرستو هاسرپرست حفاظت محيط زيست گنبدكاووس  در 24 مهر ماه سال جاري (84) خبر از  فرود پيش قراولان پرندگان مهاجر شمال سيبري در اين تالاب هاي بين المللي را داد.   وي  گونه هاي اين پرندگان مهاجر را شامل انواع اردك، قو، چنگر، حواصيل، اگرت، باكلان، كشيم، غاز و پرندگان شكاري از قبيل سنقر تالابي، عقاب ها، شاهين و سارگيه ها خواند.


دیدگاه خود را ارسال نمایید

الزامی
الزامی
یک ایمیل معتبر وارد نمایید.

سایر جاذبه های بندر ترکمن


رویداد ها

افزودن رویداد