شهر مجازی

ما را دنبال کنید


امامزاده ولی ضیاء آباد

انتشار : 1395/12/01 نویسنده : مدیرسایت بازدید : 461 استان : قزوین شهر : تاکستان

امامزاده ولی ضیاء آباد

امام زاده ولي ضيا آباد تاکستان

دسترسی: امامزاده ولی در ضیاءآباد، خیابان امام، روبروی بانک ملی واقع شده است.

در ضيا آباد در شهرستان تاکستان بر روي صفه طبيعي نسبتاً کوتاهي؛ بناي امام زاده ولي قراردارد که او را از احفاد امام موسي کاظم ( ع) مي دانند. گفته مي شود قدمت اين بنا به دوره صفوی بازمي گردد. ازاره بنا – که طرحي مربع شکل با ابعاد تقريبي 90/5 متر دارد – با قطعه سنگ هاي قهوه اي در دو رديف تا ارتفاع 10/1 مترساخته شده و بقيه را با آجر هاي ساده بالا برده در سه ديواره بيروني آن طاق نما هايي به وجود آورده اند. گنبد بنا بر روي مکعب مزبورقرار گرفته که در قسمت پايين به صورت استوانه اي با ارتفاع 30/2 متر بوده و پس از قطار بندي ساده اي که به کمک دو رج آجر ايجاد شده؛ بخش اصلي گنبد شکل گرفته است.

 

بخش اصلى يا بقعهٔ امام‌زاده داراى طرح مربع‌شکلى با طول ضلع ۹/۵۰ متر است که گوشه‌‌هاى ديوار غربى آن پخ شده است. ازارهٔ بنا با قطعه‌سنگ‌هاى قهوه‌اى به اندازه‌هاى مختلف و در دو رديف به ارتفاع ۱/۱ متر ساخته شده است. بخش بالايى بنا با آجرهاى ساده ساخته شده است و بر روى ديوارهاى غربى و شمالى و جنوبى آن - از خارج - طاق‌نماهايى زده شده است. بر بالاى بقعه، گنبدى با غلام‌گردشى در اطراف و گردنيِ استوانه‌اى به ارتفاع ۲/۳۰ متر استوار گرديده است. در ارتفاع مزبور، قطاربندى ساده‌اى با دو رج آجر که به طور سه گوشه چيده شده‌اند. پديد آمده است.

  

در داخل بقعه، براى ايجاد پوشش گنبدى، چهار فيل‌پوش ساخته شده است که نکتهٔ‌ جالب در ساختمان آن‌ها، شروع پايه‌هاى فيل‌پوش از کف بقعه است. به عبارت ديگر، ديوارهاى چهارگانه، از چهار سو به تدريج به سوى مرکز چهار ضلعى متمايل گشته‌اند. داخل بقعه فاقد هرگونه تزئين است و ضريح چوبى آن نيز فاقد ارزش هنرى و تاريخى است. درِ ورودى که با طرح‌هاى ساده تزئين شده است، به دورهٔ قاجاريه مربوط است.

با توجه به شکل پوشش داخلى، فيل‌پوش‌ها، گنبد و شيوهٔ ترکيبى مصالح (ازارهٔ سنگى و بخش آجرى فوقاني) به نظر مى‌رسد که اين بنا از آثار قرن ششم هجرى قمرى باشد که در طى تغييرات و تعميرات در دوره‌هاى مختلف، ‌ اعتبار و ارزش نخستين خود را از دست داده است.

این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۸ با شمارهٔ ثبت ۲۶۲۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

منابع

1.دانشنامه آزاد ویکی پدیا [www.wikipedia.org]

2.[www.vista.ir]

3.سیر [www.3eir.com]

4.[www.satrap.org]

5.سفری مجازی به کل ایران زمین [www.irooon.tebyan.net]

گردآوری و بازنشر: گروه گردشگری شهر مجازی ایرانیان

 


دیدگاه خود را ارسال نمایید

الزامی
الزامی
یک ایمیل معتبر وارد نمایید.

رویداد ها

افزودن رویداد