شهر مجازی

ما را دنبال کنید


آتشکده تخت رستم

انتشار : 1395/12/01 نویسنده : مدیرسایت بازدید : 451 استان : البرز شهر : کرج

آتشکده تخت رستم

آتشکده تخت رستم

ﺗﺨﺖ ﺭﺳــﺘﻢ ﻧﺎﻡ ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺁﺗﺸــﻜﺪﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻬﺪ ﺳﺎﺳﺎﻧﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﻗﺠﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﺨﺖ ﺭﺳﺘﻢ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﺎﻡ ﻛﻮﻫﻰ ﺍﺳﺖ ﻣﺨﺮﻭﻃﻰ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳــﻨﮓ ﻫﺎﻯ ﺁﺗﺸﻔﺸــﺎﻧﻰ ﺩﺭﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻭ ﻧﻮﻙ ﻗﻠﻪ ﺁﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺨﺘﮕﺎﻩ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺍﺯ ﺩﻳﺮﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﺨﺖ ﺭﺳﺘﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ.  ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻨﮓ ﻭ ﻣﻼﺕ ﮔﭻ ﺳﻨﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ.

ﺣﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺣﻔﺮﻩ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﺳــﻂ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﺩﺭ ﺳــﺎﺯﻩ ﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺳــﻨﮓ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺪﻭﺭ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺷــﻦ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﺁﺗﺶ. ﻭﺳﻌﺖ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺁﺗﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺷــﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷــﺎﻳﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻳﻨﻰ ﻭ ﺁﺋﻴﻨﻰ، ﻳﻦ ﺁﺗﺶ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷــﺒﺎﻧﮕﺎﻫﻰ ﺍﻫﺎﻟﻰ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻯ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻮﻩ ﻳﻚ ﺳﻜﻮ ﻭ ﻳﻚ ﺑﻨﺎﻯ ﻛﻮﭼﻚﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺨﻮﺑﻰ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ. ﺗﺨﺖﺭﺳــﺘﻢ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺑﺎﺳــﺘﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩﻩ، ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻟﻲ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ  ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻰ ﻓﻴﻠﻤﺴﺎﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻟﻮﻛﻴﺸﻦ ﻫﺎﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺁﻧﺠﻠﺲﻫﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

 

تخت رستم، کوه مخروطی شکلی از جنس آندزیت و سنگهای آتشفشانی است به ارتفاع ۱۳۱۸ متر که بلندترین کوه در جنوب غربی شهرستان شهریار محسوب می‌شود و در دامنه و نوک قله این کوه آثار معماری به صورت تختگاه وجود دارد که با استفاده از مصالحی نظیر سنگ و ملات گچ سنتی ساخته شده است. اثر باستانی تخت رستم که یکی از آتشکده‌های مهم منطقه شهریار استان تهران در دوران ساسانی بوده است؛ در دهستان جوقین و در حدود ۲۰ کیلومتری غرب شهریار؛ در کنار روستای قجر تخت رستم واقع است.

  

بنا بر تحقیق آنوبانینی در این آتشکده، آتش در حجره‌های وسط محوطه مدور سنگی روشن بوده است که در شب از حدود صدو پنجاه کیلومتری در معرض دید قرار داشته است. در قسمت پائین کوه یک سکو و یک بنای کوچک وجود دارد. این بنای کوچک که در ۱۵ متری سکو قرار دارد و تقریباً سالم مانده است سقف کوتاهی دارد؛ فاصله راس گنبد آن تا سطح زمین ۲۳۸ سانتیمتر بوده و دارای دو مدخل با طاق هایی به سبک معماریهای پیش از اسلام است. این کوه محل بازی فیلم مردان آنجلس بوده است.

این اثر ارزشمند در دوره ساسانی ساخته شده و در سال ۱۳۱۶ در فهرست آثار ملی قرار گرفته است.

 

 

 

 


دیدگاه خود را ارسال نمایید

الزامی
الزامی
یک ایمیل معتبر وارد نمایید.

رویداد ها

افزودن رویداد