شهر مجازی

ما را دنبال کنید


آب انبار علی آباد

انتشار : 1395/12/01 نویسنده : مدیرسایت بازدید : 214 استان : تهران شهر : ورامین

آب انبار علی آباد

آب انبار علی آباد

این آب انبار در روستای علی آباد باغ خواص از توابع شهرستان ورامین ، در شرق یخچال علی آباد قرار دارد. ورودی این آب انبار که با مصالح آجر و گل رس شکل گرفته ، در سمت شرق قرار دارد و دارای طاق هلالی است. ارتفاع سقف تا کف حدود 70/4 متر است و پس از آن به اتاقی به ابعاد 6×4 متر منتهی می شود. یک ردیف پله از این اتاق تا کف آب انبار ادامه می یابد. آب انبار علی آباد تا اواخر دوره قاجاریه مورد استفاده بود.

  


دیدگاه خود را ارسال نمایید

الزامی
الزامی
یک ایمیل معتبر وارد نمایید.

رویداد ها

افزودن رویداد