شهر مجازی

ما را دنبال کنید


تبلیغ خود را اضافه کنید

معرفی شهر نیمروز


شهرستان نیمروز یکی از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان در شرق ایران است. مرکز این شهرستان شهر ادیمی است.

شهرستان نیمروز با انتزاع بخش پشت‌آب از شهرستان زابل، و ارتقای آن به شهرستان در ۱۷ دیماه ۱۳۹۱ توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شد.

 

جمعیت

جمعیت این شهرستان هنگامیکه با عنوان بخش پشت‌آب - تقریباً برابر با محدوده جمعیتی کنونی شهرستان نیمروز - از توابع شهرستان زابل بوده، بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، در سال۱۳۹۰ برابر با ۴۵۴۶۶ نفر بوده است.

هتل های شهر نیمروز

افزودن هتل من

رستوران های شهر نیمروز

افزودن رستوران من

شرکت های شهر نیمروز

افزودن شرکت من

رویداد ها

افزودن رویداد