شهر مجازی

ما را دنبال کنید


تبلیغ خود را اضافه کنید

معرفی شهر شوط


شوط یکی از شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی در شمال غرب ایران است. این شهر مرکز سیاسی شهرستان شوط بوده و در ۴ کیلومتری جنوب رودخانهٔ «زنگبارچای» قرار گرفته‌است. جمعیت شوط در سال ۱۳۸۵ خورشیدی بالغ بر ۱۹٬۷۵۹ نفر بوده‌است. این شهر از سمت شمال با ماکو و پلدشت، از سمت جنوب و شرق با چایپاره و از سمت غرب با چالدران همسایه‌است.

هتل های شهر شوط


رستوران های شهر شوط


شرکت های شهر شوط


رویداد ها

افزودن رویداد