شهر مجازی

ما را دنبال کنید


تبلیغ خود را اضافه کنید

معرفی شهر هریس


وجه تسميه و پيشينه تاريخي

هريس يكی از قديمی ترين مناطق آذربايجان شرقی است. در وقف نامه ربع رشيدی نام بسياری ازآبادی های آذربايجان آمده است و نشان می دهد كه پاره ای از‌ آن ها ( نظير هريس ) در قرن های هفتم و هشتم هجری قصبه هايی آباد و بزرگ بوده اند. چند بنای تاريخی مهم از دوره ی فرمان روايی ايلخانان و جانشينان آنان در اين بخش به جای مانده است كه عبارتند از: بقعه شيخ اسحاق (در روستای خانقاه خانمرود) گورستان مينق، گورستان هيق، گورستان گوور، مسجد سنگی جمال‌ آباد، و مسجد اسنق (مربوط به قرن هشتم هجری). هريس يكی از قديمی ترين مراكز صنعت فرش در آذربايجان و ايران است و فرش های«مرز بلند» آن شهرت جهانی دارند.

مشخصات جغرافيايي

هریس یکی از شهرستان های استان آذربایجان شرقی است که در ناحیه ی مرکزی استان واقع شده است. شهرستان هريس در 10 كيلومتری شمال خاوری تبريز و 24 كيلومتری خاور جاده اصلی تبريز – اهر قرار گرفته است. مرکز این شهرستان در درازای خاوری 47 درجه و 07 دقيقه و 38 درجه و 15 دقيقه پهنای شمالی و در ارتفاع 1900 متری از سطح دريا قرار گرفته است. شهرستان هريس از شمال به شهرستان اهر، از باختر به شهرستان تبريز، از جنوب به بستان آباد و سراب و ازخاور به مشگين شهر محدود می شود. آب و هوای این منطقه به نسبت سرد و نيمه خشک است و رودهايی نیز در آن جريان دارند. راه هريس – ينگجه به درازای 26 كيلومتر كه به راه اصلی اهر – تبريز می پيوندد و مسیر شمالی – جنوبی هريس – مهربان به درازای 23 كيلومتر از مسیرهای دسترسی به این منطقه هستند.

هتل های شهر هریس


رستوران های شهر هریس


شرکت های شهر هریس


رویداد ها

افزودن رویداد