شهر مجازی

ما را دنبال کنید


تبلیغ خود را اضافه کنید

معرفی شهر هریس


وجه تسميه و پيشينه تاريخي

هريس يكی از قديمی ترين مناطق آذربايجان شرقی است. در وقف نامه ربع رشيدی نام بسياری ازآبادی های آذربايجان آمده است و نشان می دهد كه پاره ای از‌ آن ها ( نظير هريس ) در قرن های هفتم و هشتم هجری قصبه هايی آباد و بزرگ بوده اند. چند بنای تاريخی مهم از دوره ی فرمان روايی ايلخانان و جانشينان آنان در اين بخش به جای مانده است كه عبارتند از: بقعه شيخ اسحاق (در روستای خانقاه خانمرود) گورستان مينق، گورستان هيق، گورستان گوور، مسجد سنگی جمال‌ آباد، و مسجد اسنق (مربوط به قرن هشتم هجری). هريس يكی از قديمی ترين مراكز صنعت فرش در آذربايجان و ايران است و فرش های«مرز بلند» آن شهرت جهانی دارند.

مشخصات جغرافيايي

هریس یکی از شهرستان های استان آذربایجان شرقی است که در ناحیه ی مرکزی استان واقع شده است. شهرستان هريس در 10 كيلومتری شمال خاوری تبريز و 24 كيلومتری خاور جاده اصلی تبريز – اهر قرار گرفته است. مرکز این شهرستان در درازای خاوری 47 درجه و 07 دقيقه و 38 درجه و 15 دقيقه پهنای شمالی و در ارتفاع 1900 متری از سطح دريا قرار گرفته است. شهرستان هريس از شمال به شهرستان اهر، از باختر به شهرستان تبريز، از جنوب به بستان آباد و سراب و ازخاور به مشگين شهر محدود می شود. آب و هوای این منطقه به نسبت سرد و نيمه خشک است و رودهايی نیز در آن جريان دارند. راه هريس – ينگجه به درازای 26 كيلومتر كه به راه اصلی اهر – تبريز می پيوندد و مسیر شمالی – جنوبی هريس – مهربان به درازای 23 كيلومتر از مسیرهای دسترسی به این منطقه هستند.

هتل های شهر هریس

افزودن هتل من

رستوران های شهر هریس

افزودن رستوران من

شرکت های شهر هریس

افزودن شرکت من

رویداد ها

افزودن رویداد