شهر مجازی

ما را دنبال کنید


تبلیغ خود را اضافه کنید

معرفی شهر پاوه


شهرستان یکی از ۱۳شهرستان استان کرمانشاه ایران است و مرکز آن شهر پاوه است.

مردمان پاوه با گویش هورامی که یکی از گویشهای کردی است تکلم می‌نمایند این گویش بازمانده از کهنترین گوشهای زبان کردی است.این شهرستان، سه بخش و هفت دهستان دارد و جمعیت آن ۶۱۹۱۸ نفر است .

هتل های شهر پاوه


رستوران های شهر پاوه


شرکت های شهر پاوه


رویداد ها

سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه تهران
سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه تهران
پنجمین دوره نمایشگاه ملزومات جهیزیه و دکوراسیون داخلی منزل تبریز
پنجمین دوره نمایشگاه ملزومات جهیزیه و دکوراسیون داخلی منزل تبریز
برگزاری هشتمین دوره نمایشگاه صنعت آموزشی، سلامت و ورزش اصفهان
برگزاری هشتمین دوره نمایشگاه صنعت آموزشی، سلامت و ورزش اصفهان
افزودن رویداد