شهر مجازی

ما را دنبال کنید


تبلیغ خود را اضافه کنید

معرفی شهر گتوند


شهرستان گُتوند یکی از شهرستان‌های بختیاری‌نشین استان خوزستان است. مرکز این شهرستان، شهر گتوند می‌باشد.

این شهرستان در سال ۱۳۸۵، تعداد ۵۹٫۲۶۱ نفر جمعیت داشته‌است.گُتْوَنْد در شمال شهرستان شوشتر قرار دارد و دارای دو ناحیه دیمچه و عقیلی است.

بخش عقیلی خاکی حاصلخیز دارد. همچنین گتوند دارای یک سد تنظیمی به نام سد گتوند و یک سد بزرگ برای تولید انرژی و ذخیره سازی آب بنام گتوند علیااست. مردم این شهر لهجه‌ای خاص از گویش بختیاری دارند.

هتل های شهر گتوند


رستوران های شهر گتوند


شرکت های شهر گتوند


رویداد ها

افزودن رویداد