شهر مجازی

ما را دنبال کنید


تبلیغ خود را اضافه کنید

معرفی شهر باوی


بخش مرکزی شهرستان باوی یکی از بخش‌های تابعه شهرستان باوی در استان خوزستان در جنوب غربی ایران است. در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ با دستور ویژه رئیس جمهور و به دنبال ارائه در خواست مردم بخش باوی از خوزستان، ارتقای این بخش به شهرستان به تصویب هیأت دولت رسید.

این شهرستان به مرکزیت شهر ملاثانی و متشکل از دو بخش مرکزی و ویس در سلسله مراتب تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی به ثبت رسید.بخش مرکزی شهرستان باوی یکی از بخش‌های تابعه شهرستان باوی در استان خوزستان در جنوب غربی ایران است.

در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ با دستور ویژه رئیس جمهور و به دنبال ارائه در خواست مردم بخش باوی از خوزستان، ارتقای این بخش به شهرستان به تصویب هیأت دولت رسید. این شهرستان به مرکزیت شهر ملاثانی و متشکل از دو بخش مرکزی و ویس در سلسله مراتب تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی به ثبت رسید.

هتل های شهر باوی

افزودن هتل من

رستوران های شهر باوی

افزودن رستوران من

شرکت های شهر باوی

افزودن شرکت من

رویداد ها

افزودن رویداد