شهر مجازی

ما را دنبال کنید


تبلیغ خود را اضافه کنید

معرفی شهر امیدیه


بخش مرکزی شهرستان امیدیه یکی از بخش‌های تابعه شهرستان امیدیه در استان خوزستان در جنوب غربی ایران است.بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی شهرستان امیدیه در سال ۱۳۸۵ برابر با ۷۰۹۷۲ نفر بوده است.

هتل های شهر امیدیه


رستوران های شهر امیدیه


شرکت های شهر امیدیه


رویداد ها

افزودن رویداد