شهر مجازی

ما را دنبال کنید


تبلیغ خود را اضافه کنید

معرفی شهر امیدیه


بخش مرکزی شهرستان امیدیه یکی از بخش‌های تابعه شهرستان امیدیه در استان خوزستان در جنوب غربی ایران است.بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی شهرستان امیدیه در سال ۱۳۸۵ برابر با ۷۰۹۷۲ نفر بوده است.

هتل های شهر امیدیه

افزودن هتل من

رستوران های شهر امیدیه

افزودن رستوران من

شرکت های شهر امیدیه

افزودن شرکت من

رویداد ها

افزودن رویداد