شهر مجازی

ما را دنبال کنید


تبلیغ خود را اضافه کنید

معرفی شهر ابهر


شهرستان ابهر، شهرستانی است در استان زنجان. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۹۰، برابر با ۱۶۹٫۱۷۶ نفر بوده است.اما با تبدیل شدن بخش سلطانیه به شهرستان سلطانیه جمعیت شهرستان ابهر ۳۰ هزار نفر کم شد. شهر ابهر مرکز این شهرستان است.

ابهر شهرخانه های سفید شهری میان قزوین و زنجان و همدان و رشت و در 6 کیلومتری شرق شهر خرم دره از نواحی جبل و اهل َمحَل ّآنرا ((اَوهر)) گویند. و یاقوت گوید: بعض ایرانیان بمن گفتند که ابهر مرکّبست از آب و هر بمعنی آسیا.

هتل های شهر ابهر

افزودن هتل من

رستوران های شهر ابهر

افزودن رستوران من

شرکت های شهر ابهر

افزودن شرکت من

رویداد ها

افزودن رویداد