شهر مجازی

ما را دنبال کنید


تبلیغ خود را اضافه کنید

معرفی شهر دامغان


دامغان‌ در فاصله‌ ۳۳۵ كيلومتري‌ تهران واقع‌ شده‌ است‌. نواحي‌ شمالي‌ آن‌ را كوهستان‌هاي‌ البرز مركزي‌ و بقيه‌ قلمرو آن‌ را بيابان‌ و كوير در برگرفته‌ است‌. دامغان‌ در معرض‌ بادهاي‌ شديد غبار آلود شمالي‌ است‌. آب‌ و  هواي‌ آن‌ در نواحي‌ كوهستاني‌ معتدل‌ و در نواحي‌ كويري‌ گرم‌ است‌. اكثر مورخين‌ بناي‌ شهر دامغان‌ را به‌ هوشنگ‌(نبيره‌ كيومرث‌) نسبت‌ داده‌اند. دامغان‌ از شهرهاي‌ قديمي‌ ايران‌ است‌ و در دوره‌ اسلامي‌ مركز ولايت‌ قومس‌ بوده ‌است‌ و بنا به‌ روايتي‌ محل‌ اوليه‌ شهر صد دروازه‌ مي‌باشد.

هتل های شهر دامغان

افزودن هتل من

رستوران های شهر دامغان

افزودن رستوران من

شرکت های شهر دامغان

افزودن شرکت من

رویداد ها

افزودن رویداد