شهر مجازی

ما را دنبال کنید


تبلیغ خود را اضافه کنید

معرفی شهر فراشبند


شهرستان فراشبند یکی از شهرستانهای استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر فراشبند است. این شهرستان دارای منابع گاز طبیعی است. در این شهرستان بقایای ۱۰ آتشکدهٔ زرتشتی وجود دارد. اقتصاد این شهرستان بر زراعت، باغداری و قالی‌بافی است. باغات این شهرستان نخلستان است.

هتل های شهر فراشبند

افزودن هتل من

رستوران های شهر فراشبند

افزودن رستوران من

شرکت های شهر فراشبند

افزودن شرکت من

رویداد ها

افزودن رویداد