شهر مجازی

ما را دنبال کنید


تبلیغ خود را اضافه کنید

معرفی شهر داراب


داراب یکی از شهرهای استان فارس و مرکز شهرستان داراب است. داراب با دیرینگی چندهزارساله در جنوب شرقی استان فارس ایران واقع است. فاصله شهر داراب تا شیراز ۲۴۰ کیلومتر می‌باشد.شهرستان های نیریز،فسا،استهبان،جهرم،زرین دشت،لارستان همسایه است.و از سمتی دیگر با سیرجان استان کرمان واستان هرمزگان هم مرز است.

هتل های شهر داراب


رستوران های شهر داراب


شرکت های شهر داراب


رویداد ها

افزودن رویداد