شهر مجازی

ما را دنبال کنید


تبلیغ خود را اضافه کنید

معرفی شهر آباده


شهرستان آباده یکی از شهرستان‌های استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر آباده است. جمعیت کل این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۹۱، برابر با ۹۸۱۸۸ نفر بوده‌است. ر زمان‌های بسیار قدیم یک رودخانه‌ای بزرگ بین شیراز واصفهان وجود داشته‌است که زیستگاه پرندگانی بوده بنام غوک و نام آن دره، دره غوکان بود.

 

رستوران های شهر آباده

افزودن رستوران من

شرکت های شهر آباده

افزودن شرکت من

رویداد ها

افزودن رویداد