شهر مجازی

ما را دنبال کنید


تبلیغ خود را اضافه کنید

معرفی شهر فاروج


شهرستان فاروج یکی از شهرستانهای استان خراسان شمالی است. این شهرستان در سال ۱۳۹۵، تعداد ۶۰٬۳۶۴ نفر جمعیت داشته‌است از فاروج به عنوان پایتخت آجیل ایران یاد میشود. بیشتر جمعیت این شهر را کردهای کرمانج ترک‌ها و فارسها یا همان تاجیک و تات تشکیل می‌دهند.

شهرها و بخش‌ها

 • بخش خبوشان
  • دهستان حصار

شهر: تیتکانلو

 • بخش مرکزی شهرستان فاروج
  • دهستان سنگر
  • دهستان شاه جهان
  • دهستان فاروج

شهر: فاروج

اقوام

اقوامی که در این شهرستان زندگی می‌کنند عبارت اند از:کرد‌های کرمانج، فارسها وترکها

جغرافیا

فاروج از سمت شمال و شرق با شهرستان قوچان و کشور ترکمنستان، و از جنوب با شهرستان اسفراین، و از غرب با شهرستان شیروان هم‌مرز است.

کوه‌ها

 • کوه شاه جهان
 • کوه شاه داغی

رودها

 • رود اترک
 • رود اسفجیر و دربند
 • رود استاد

جاذبه‌های تاریخی محوطه‌های باستانی، گردشگری

 • استاد خسرویه
 • داخل شهر فاروج
 • بخش خبوشان
 • خوجان و خبوشان
 • ویرانشهر تیتکانلو
 • دند نقاب (محوطه‌های تاریخی کهنه قلعه، گه لگ)
 • تپه تاریخی یام

امام زاده گان

 • امام مرشد
 • امام عبدالله

ورزش

 • کشتی چوخه
 • گود کشتی باچوخه امام مرشد

هتل های شهر فاروج

افزودن هتل من

رستوران های شهر فاروج

افزودن رستوران من

شرکت های شهر فاروج

افزودن شرکت من

رویداد ها

افزودن رویداد