شهر مجازی

ما را دنبال کنید


تبلیغ خود را اضافه کنید

معرفی شهر اراک


موقعيت و تقسيمات جغرافيايي:

استان مرکزي به عنوان چهارراهي است که استانهاي غربي،شرقي وشمالي جنوبي را به يکديگرمتصل مي کند.اين استان علاوه بر موقعيت خاص جغرافيائي به سبب وجود کارخانه هاي صنعتي از قبيل نيروگاه،کارخانه هاي پتروشيمي،ماشين سازي،کمباين سازي، آلومينيوم سازي وانبوهي از شرکت ها وکارخانه هاي صنعتي وتوليدي يکي از قطب هاي صنعتي کشور مي باشد. استان مرکزي از شمال به استانهاي تهران وقزوين وازجنوب به استانهاي اصفهان ولرستان، ازغرب به استان همدان وازشرق به استان قم محدود شده است و مرکزآن شهر اراک مي باشد.

 

جاذبه هاي سياحتي:

1- مجموعه تاريخي بازار اراک:

مجموعه تاريخي بازار اراک ازبناهاي اوليه شهراراک است که درزمان فتحعلي شاه قاجار تأسيس گرديده است.در اين مجموعه کليه امکانات رفاهي از قبيل مسجد،مدرسه و آب انبار احداث گرديده است.بازار اراک دردومحورشمالي جنوبي وشرقي غربي به طور مستقيم و عمود برهم درمرکزبافت چهارخانه اوليه شهرقراردارد . درچهار طرف بازارچهار دروازه بوده که همگي درطول زمان و گسترش شهرازبين رفته اند.

2- بناي تاريخي حمام چهارفصل:

اين بنا مربوط به دوران قاجاريه است وازآثارارزشمند وبسيارزيباي منطقه محسوب مي شود. اين حمام داراي سه سمت بوده ، حمام مردانه، زنانه وحمام اقليتهاي مذهبي اين حمام چند متر از سطح خيابان پائين تر است. رخت کن حمام با کاشيهاي زيباي هفت رنگ تزئين شده است. در حال حاضراين حمام به عنوان گنجينه چهار فصل مورد بازديد علاقمندان قرار مي گيرد.

3- بناي تاريخي مدرسه سپهدار:

اين مدرسه از بناهاي اوليه شهراست که در دوران فتحعلي شاه قاجار همزمان با شهرسلطان آباد (اراک) به وسيله يوسف خان سپهدارساخته شده است.سبک بنا تا حدودي ازسبک مدارس دوره صفويه اقتباس شده، اما کاشيکاريها ويژه دوره قاجاريه است. اين بنا داراي مسجد، آب انبار و صحني نسبتاً وسيع با حوضي سنگي در وسط آن است.

 

4- شهر زير زميني ذلف آباد:

در22کيلومتري شمال اراک از توابع فراهان آثاري ديده مي شود که به آن شهر قديمي ذلف آباد مي گويند، خرابه موجود نشان مي دهد که در گذشته اين شهر، آباد و بزرگ بوده است ولي در حال حاضر به جزء چند اثر تخريب شده اين منطقه چيزي ملاحظه نمي گردد.

5- بناي تاريخي پير مراد آباد:

درروستاي مراد آباد در14کيلومتري شمال شرقي شهر اراک بقعه اي به نام پير مراد آباد وجود دارد. بنابراعتقاد عامه مردم دستورساخت اين بقعه را شاهپور ذوالکتاف داده است که بعدها اين بنا از بين مي رود ليکن در دوره سلجوقي بقعه اي مجدد بنا مي گردد.

6- روستاي ساروق انجدان:

«اين روستا در37کيلومتري شرق اراک واقع است بقاع شاه غريب قلندر وبقعه چهل دختران در اين روستا قرار دارد .تاريخ اين بناها مربوط به دوره صفويه است.»

7- امامزاده شاهزاده حسين:

«اين امامزاده در روستاي نظام آباد در40کيلومتري شمال شهر اراک واقع شده است و از بناهاي دوره صفويه محسوب مي شود.»

8- مرقد شاهزاده محمد عابد:

اين امامزاده يکي از بناهاي مذهبي و مهم منطقه است که در12کيلومتري شمال شهراراک و در مجاورت روستاي مشهد ميقان واقع شده است اين امامزاده،مرقد شاهزاده محمدعابد فرزند امام موسي کاظم و از بناهاي دوره صفويه است.

9- آتشکده برزوي راهگرد:

اين آتشکده تاريخي درروستاي راهگرد در65کيلومتري شمال شرقي اراک واقع است وقدمت آن مربوط به دوران ساساني است ونماي آن از آجر و سنگ مي باشد.

10- بناي تاريخي کاروانسرا:

اين بنا مربوط به دوران صفويه است که درمشک آباد ودر فاصله40کيلومتري شرق اراک، نزديک روستاي انجدان وامان آباد قرار دارد اين کاروانسرا مربع شکل در مسير اصفهان به غرب ايران ساخته شده است.

11- امامزاده ابراهيم:

اين امامزاده در روستاي مشهد الکوبه در45کيلومتري شمال شهراراک واقع شده است واز بناهاي دوره صفويه محسوب مي شود.

12- امامزاده حوا خاتون:

اين امامزاده در روستاي موت آباد در15کيلومتري شمال شهراراک قرارگرفته که ازسه بناي مجزا تشکيل شده است. تاريخ اين امامزاده مربوط به قرن پنجم هجري قمري است.

13- امامزاده هفتاد و دوتن ساروق:

در روستاي ساروق فراهان درشمال غربي ازآن، بقاع متبرکه هفتاد و دوتن موجود است که از لحاظ مذهبي و تاريخي مورد توجه مردم است. اين بنا در قرن ششم هجري ساخته شده است.

 

جاذبه هاي طبيعي:

تفرجگاه:

جريان سرچشمه هاي قره چاي(رودخانه شراء ومهاجران)درغرب شهر اراک به علاوه وجود مناطق سرسبز در حواشي اين رودخانه و همچنين اقليم کوهستان و نقاط مرتفع جهت کوهنوردي، اين قسمت از شهر اراک را از ساير مناطق جدا نموده است.

چشمه ها:

چشمه چپقلي:

اين چشمه دردامنه شمالي ارتفاعات بلند ورفيع«باغ برآفتاب»در جنوب سه راهي اراک-ملاير-شازند قرار گرفته است. اين چشمه در بالاي دره اي بسيار زيبا واقع شده است. آب وهواي پاک و لطيف کوه وچشمه جوشان با آب بسيارخنک و گوارا باخواص درماني باعث جذب عده اي از علاقمندان طبيعت شده است.در محل مظهر چشمه، محوطه اي وجود دارد که به صورت تراس بندي شده درآمده و درآن درختاني ملاحظه مي گردد.

چشمه کيخسرو(سراب حک):

اين سراب يا چشمه بسياربزرگ دردشت کزاز و دردامنه کوه راسوند قراردارد سرسبزي و طبيعت زيباي آن بسيار جلب توجه

مي کند.

غارها:

شهر اراک به خاطر گسترش سازنده هاي آهکي و دولوميتي، محل تشکيل غارهاي بسياري بوده است که در ذيل به شرح آن مي پردازيم:

غار «قلعه جوق » ومقبره اسرارآميز آن:

اين غار در نزديکي روستاي چهرقان از توابع بخش وفس اراک، در کوهي به نام قوزي قشلاق واقع شده است. اين غار به وسيله انسان و در دل کوه حفرشده وداراي سه مدخل است. بدون وسايل کوهنوردي رفتن به درون غار ممکن نيست.علاوه بر آن دسترسي به آن کمي مشکل است.برخي معتقدند که اين غار يا دهليز به منظور دفن مردگان بوده و درواقع بايد آن را آرامگاه دانست، زيرا مطابق آيين زرتشت استخوانهاي مردگان را دردخمه هاي مخصوص مي گذاشتند به عقيده باستان شناسان اين مقبره ها مربوط به دوره مادها مي باشد.

غار سفيد خاني:

اين غاردر18کيلومتري جنوب شهر اراک در کوه سفيد خاني واقع شده است.در دامنه اين رشته کوه چشمه هاي آب فراواني وجود دارد که معروفترين آنها چشمه چپقلي است.از زيبايي هاي غار«وجود دودکش جن» است که در دهانه غاربه صورت تنوره ديده مي شود همچنين وجود يک چاله بزرگ آب وستونهاي استالاکتيتي فراوان و زيبا ازديگرجاذبه هاي غار سفيد خاني است.

غار انجدان:

انجدان در40کيلومتري جنوب شرقي اراک در دامنه کوه چشمه، بين خمين، اراک ومحلات واقع شده است که به علت غارهاي معروف و آثارباستاني شهرت پيدا کرده است.

غار آسيلي:

در مغرب انجدان قرارداشته، درآن حوضچه هايي قراردارد که ديواره هاي آن يکپارچه از مواد آهکي و بلورهاي منشوري استالاتيکي پوشيده شده است.

درياچه يا کوير ميقان:

درياچه يا کوير ميقان در شمال شرقي اراک ودردشت فراهان قرار دارد، مساحت آن در حدود100تا110کيلومتر مربع متغير است وحدود1655متراز سطح دريا ارتفاع دارد وآب درياچه شوراست.درياچه از لحاظ آب وهوايي داراي زمستانهاي معتدل است همين ويژگي سبب شده است که درپاييزو اوايل زمستان زيستگاه پرندگان به ويژه پرندگان مهاجر باشد.

سوغات شهر:

فتير ، فرش دستباف ، باسلق ، کشمش سبز ، صابون محلي ، شيره ، انگور ،....

جاذبه های گردشگری شهر اراک


هتل های شهر اراک


رستوران های شهر اراک


شرکت های شهر اراک


رویداد ها

افزودن رویداد