شهر مجازی

ما را دنبال کنید


تبلیغ خود را اضافه کنید

معرفی شهر چادگانشهرستان چادگان در محدوده‌ای به مختصات ۵۰ درجه و ۱۳ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۵۱ دقیقه طول شرقی و ۳۲ درجه و ۳۲ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۵۸ دقیقه عرض شمالی واقع شده‌است؛ بنابراین از طولی معادل ۸/۳۸ دقیقه یا ۹/۵۸ کیلومتر و عرضی معادل ۵۸/۲۵ دقیقه یا ۱/۴۷ کیلومتر برخوردار می‌باشد.

موقعیت نسبی
مرکز شهرستان در فاصله تقریبی ۱۱۵ کیلومتری غرب مرکز استان واقع گردیده‌است و با مساحت ۱۲۰۰ کیلومتر مربع از سمت شمال و شرق با شهرستان تیران و کرون، از سمت شمال غرب با شهرستان فریدن، از سمت غرب با شهرستان فریدون‌شهر و از سمت جنوب با استان چهار محال و بختیاری هم‌مرز می‌باشد.

موقعیت توپوگرافی
بلندترین و پست‌ترین نقاط ارتفاعی شهرستان به ترتیب برابر ۳۹۱۵ متر و ۱۹۵۰ متر از سطح دریا هستند که بر این اساس ارتفاع متوسط منطقه ۲۹۳۲ متر محاسبه می‌شود، در صورتیکه تراز سطوح ارتفاعی، میانگین ارتفاع شهرستان را بین خطوط تراز ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ متر نشان می‌دهد.

مهم‌ترین رشته کوه‌های شهرستان در حاشیه شمالی شامل ارتفاعات بزی نو (۲۹۵۲ متر) و دالان کوه (۳۹۱۵ متر)، در حاشیه جنوب غربی شامل کوه خوربه (۳۰۵۰ متر) و کوه گرگونک (۳۳۰۰ متر)، در حاشیه غربی شامل کوه سفید (۳۲۱۳ متر) و کوه ترکی (۳۰۸۵ متر) و در حاشیه جنوبی شامل کوه برآفتاب (۳۱۴۵ متر) و کوه شیدا (۲۸۴۰ متر) می‌باشند. شیب عمومی منطقه در دو جهت، از سمت شمال به جنوب و از سمت غرب به شرق کاهش می‌یابد. ارتفاع متوسط شهر چادگان ۲۳۱۰ متر محاسبه گردیده‌است.                                                                                        

معرفی جاذبه های طبیعی

وجود رودخانه وسد زاینده رود به عنوان اصلی ترین رگ حیاتی استان (وحتی ناحیه ایران مرکزی)این منطقه رابه عنوان نگین گردشگری اصفهان معرفی کرده است (بیشه ها ومناطق زیبای پل تاریخی اورگان تاباغهای حجت آباد،دهکده فرهنگی تفرحی عمران زاینده رودووجود پارکهای زیبا که استراحتگاه خوبی برای مسافران عزیز میباشدکه مهمترین آنها میتوان به پارک آبشار اشاره نمود .

فلکه الله چادگان

 

 

  

آثار مهم تاریخی:خانه قديمي دكتر صالحي

  

 خصوصيات اجتماعي چادگان:

1دين –زبان و ميزان سواد در شهر چادگان

بر اساس پرسشنامه هاي اماري تنظيم شده اهالي ساكن در شهر چادگان مسلمان و داراي مذهل شيعه مي باشند مسجد جامع شهر سابقه اي نسبتا طولاني دارد و در بافت قديمي شهر جاي گرفته است كه نوسازي شده و اثر معماري قديمي ندارد .

موقعيت استقرار مسجد جامع چهار محله خاني ،محله هاشميان و محله خوانين را به هم پيوند مي دهد و دسترسي ساكنين محله هاي مذكور را براي انجام فرايض ديني ميسر مي سازد علاوه بر مسجد جامع ،محله بادبادگاني ها ، محله حفيظ اباد و محله هاشميان هر كدام داراي يك مسجد كوچك محلي و در محله عباسي مسجد جديدي مورد بهره برداري قرار دارد .

از تعداد 2415 خانوار ساكن در شهر چادگان تعداد معدودي صرفا به فارسي تكلم مي نمايند بلكه تكلم محلي ساكنين زبان تركي است .

 

  

فلکه آب چادگان

 

صنايع چادگان:

الف) صنايع دستي :

صنايع قالي بافي يكي از برجسته ترين صنايع دستي شهر و منطقه چادگان است ، بر طبق آمار نمونه گيري تهيه شده در سال 1385 تعداد 272 دستگاه دارد قالي بافي در شهر چادگان وجود دارد در سال 1375 نيز تعداد ايستگاههاي قالي زير پوشش 100 داستگاه و ميزان توليد متوسط هردستگاه 5/4 متر مربع گزارش شده است . بر اساس تحقيقات موسسه مطالعات اجتماعي توليد متوسط هر دار قالي در شهرها معدل 6 متر مربع مي باشد همانطور كه ملاحظه مي گردد بهره بري كافي از دارهاي قالي در شهر به عمل نمي ايد در سال 1365 ميزان متوسط توليد معادل 7/2 متر مربع بوده است بدين ترتيب ميزان كارآيي سال 1375 نسبت به سال 1365 افزايش يافته است .

تاسيس شركت سهامي فرش در شهر چادگان در گذشته نيز يكي از دلايل وجود پتانسيل اقتصادي در ارتباط با صنايع قالي بافي منطقه است .

ب) نيرو گاه برق سد زانده رود :

نيروگاه برق سد زاينده رود در فاصله 12 كيلو متري چادگان واقع شده است و يكي از مراكز مهم صنعتي بخش چادگان به شمار مي ايد اين كارخانه حدود 230 نفر پرسنل دارد كه 40 نفر آنان ساكن شهر چادگان مي باشند همين طور 170 نفر از پرسنل مذكور در روستاهاي مجاور كارخانه ساكن مي باشند بقيه پرسنل ساكن ساير نقاط از جمله شهر اصفهان هستند .

درجمع بندي فعاليت هاي صنعتي مي بايست به اين نكته توجه داشت كه براي هر گونه توسعه اقتصادي در يك مركز جمعيتي هماهنگي كامل سه عامل اساسي نيروي كار نقش دولت و ميزان سرمايه گذاري لازم است در زمينه توسعه اقتصادي چادگان ضرورت دارد كه دولت مديريت و برنامه ريزي و طرح ريزي لازم و

كافي را در روند توسعه صنايع چادگان به عهده گرفته و در كوتاه مدت امتيازات خاص اعتباري و بخشودگي مالياتي در اختيار سرمايه گذاران قرار دهد .

بخش خدمات در چادگان:

 فعاليت هاي عمده بخش خدمات در چادگان عمدتا به فعاليت هاي آموزشي ،بهداشتي درماني تجاري و توريستي و تفريحي اختصاص دارد .

فعاليت هاي توريستي و تفريحي :

فعاليت هاي ترويستي و تفريحي با عنايت به پتانسيل بسيار قوي حاشيه درياچه سد زاينده رود و پلا‍هاي احداث شده در ناحيه جنوبي شهر چادگان متعلق به ذوب آهن ، هوانيروز و تعدادي از ساير ارگانهاي دولتي و فعاليتهاي ساختماني بخش مخصوصي كه با برنامه ريزي سازمان عمران زاينده رود طي سالهاي اخير طراحي و به اجرا در آمده است مهمترين فعاليت توريستي و تفريحي منطقه غربي استان اصفهان است لطافت هوا مناظر زيبا و جاذب و فضاي بسيار مصفاي درياچه قدرت و جاذبه و توانايي بسيار گسترده تر از وضعيت موجود را داشته و مي تواند مشاغل خدماتي وسعي رابراي شهر چادگان به وجود آورد در اين زمينه توصيه مي شود به منظور محروميت زدائي از منطقه سرمايه گذاري دولتي در جهت فراهم آوردن امكانات وسيع گردشگري در حاسيه تفريحي و توريستي متناسبي پيش بيني خواهد شد و محدوده پلاژهاي احداث شده در حريم شهر منعكس خواهد گرديد .

 

  

سد چادگان

 

موقعیت جغرافیایی چادگان

شهر چادگان (مرکزشهرستان)در فاصله ۱۱۵ کیلومتری جنوب غرب شهر اصفهان واقع گردیده و شهرستان با مساحت تقریبی ۱۲۰۰کیلومتر مربع بین ۵۱/۵۰تا۱۳/۵۰طول شرغی و۵۸/۳۲/تا۳۲/۳۲عرض شمالی از سمت شمالوشرق باشهرستان تیران وکرونازسمت شمال غربی با شهرستان فریدن از سمت غرب بافریدونشهر وازسمت جنوب بااستان چهار مهحال بختیاری همجوار میباشد واز نظر موقیتآبوهوایی با توجه به ضرایب اقلیمی بین شاخص های معتدل تا سرد وکوهستانی در نوسان میباشد.میانگین بارش سالانه ۳۲۵میلیمتر ومیانگین دمای سالیانه ۸/۹درجه سانیگراد بوده وحد اقل دمای مطلق روزانه تا۳۰-درجه سانتی گراد نیز می رسد

هتل های شهر چادگان

افزودن هتل من

رستوران های شهر چادگان

افزودن رستوران من

شرکت های شهر چادگان

افزودن شرکت من

رویداد ها

افزودن رویداد