شهر مجازی

ما را دنبال کنید


گردشگری استان کرمان

معرفی استان کرمان این استان به مرکزیت شهر کرمان در قسمت جنوب شرقی کشور ایران جای دارد و از لحاظ وسعت، وسیع ترین استان ایران می باشد و جایگاه اول را دارد. در رتبه بندی جمعیت استان کرمان جایگاه نهم را به خود اختصاص داده است. این استان بالاتر از 660 اثر ملی دارد که هفت اثر آن به ثبت جهانی یونسکو رسیده است و به همین دلیل از جمله مهمترین و تاریخی ترین استان کشور به شمار می آید. باغ شاهزاده ماهان ، ارگ تاریخی بم ، سه قنات، دهکده صخره ای تاریخی میمند در شهر بابک و کویرلوت هفت اثر ثبت شده در میراث جهانی یونسکو هستند. استان کرمان از قسمت شمالی خود با استان خراسان جنوبی، از قسمت شرقی با استان سیستان و بلوچستان، از قسمت غربی خود با استان های یزد و فارس و از قسمت جنوبی خود با استان هرمزگان همسایه است. نرماشیر، منوجان، کهنوج، کوهبنان، کرمان، قلعه گنج، فهرج، فاریاب، عنبرآباد، شهر بابک، سیرجان، زرند، ریگان، رودبار جنوب، رفسنجان، راور، رابر، جیرفت، بم، بردسیر، بافت، انار و ارزوئیه شهرستان های استان کنار به شمار می آیند. جاذبه های گردشگری استان کرمان بازارهای تاریخی بازار مسگرها، بازارهای شرقی و غربی، بازار میدان ارگ، چهار سوق گنجعلی خان، بازار اختیاری، بازار سرداری، بازار عطاری، بازار مظفری، بازار زرگری کاروانسراهای تاریخی کاروانسرای وکیل، کاروانسرای زرتشتیان، کاروانسرای علینقی خان، کاروانسرای هماشهر(سعادت آباد)، کاروانسرای سهرج، کاروانسرای آب بید، کاروانسرای چاه کوران، کاروانسرای چهل پایه (یکی از سالم‌ترین کاروانسراهای ایران)، تیمچه حاج آقا عبدالله، تیمچه کوزه‌گرها، سرای گلشن، سرای جر، کاروانسرا هنود (هندی‌ها) آب انبارها آب انبار علی مردان خان، آب انبار حاج آقا علی، آب انبار ابراهیم خانی، آب انبار حاج المیرا مسجد جامع ملک، مسجد جامع مظفری، مسجد گنجعلیخان، مسجد چهلستون، مسجد رسول (ص) بم، مسجد و حسینیه شهر کهنه واقع در شهر شهربابک یخچال ها یخچال زریسف، یخدان مؤیدی، یخدان جو مؤیدی، یخدان لنگر، یخدان عباس‌آباد حاجی، یخدان راور، یخدان انار، یخدان‌های دوقلو سیرجان آرامگاه ها آرامگاه شاهزاده حسین جوپار، آرامگاه شاه نعمت‌الله ولی، آرامگاه سید احمد طرنگ، آرامگاه شاه فیروز، بقعه بشر بن حارث معروف به بشر حافی واقع در شهرستان انار خواجه خضر، آرامگاه میر زبیر، مزار شیخ علی بابا، مقبره میرزبیر هماشهر، مقبره اتابک بر غوچ، مقبره میر حیدر، آرامگاه آخوند، زیارتگاهی واقع در غار ایوب دهج شهربابک صنایع دستی استان کرمان مسگری، پته دوزی، قالی بافی، چاقو سازی و انبر سازی، ترمه دوزی، گیوه دوزی، منبت کاری، قلم زنی روی مس، شال بافی و گلیم شیریکی پیچ

استان کرمان

معرفی استان کرمان این استان به مرکزیت شهر کرمان در قسمت جنوب شرقی کشور ایران جای دارد و از لحاظ وسعت، وسیع ترین استان ایران می باشد و جایگاه اول را دارد. در رتبه بندی جمعیت استان کرمان جایگاه نهم را به خود اختصاص داده است. این استان بالاتر از 660 اثر ملی دارد که هفت اثر آن به ثبت جهانی یونسکو رسیده است و به همین دلیل از جمله مهمترین و تاریخی ترین استان کشور به شمار می آید. باغ شاهزاده ماهان ، ارگ تاریخی بم ، سه قنات، دهکده صخره ای تاریخی میمند در شهر بابک و کویرلوت هفت اثر ثبت شده در میراث جهانی یونسکو هستند. استان کرمان از قسمت شمالی خود با استان خراسان جنوبی، از قسمت شرقی با استان سیستان و بلوچستان، از قسمت غربی خود با استان های یزد و فارس و از قسمت جنوبی خود با استان هرمزگان همسایه است. نرماشیر، منوجان، کهنوج، کوهبنان، کرمان، قلعه گنج، فهرج، فاریاب، عنبرآباد، شهر بابک، سیرجان، زرند، ریگان، رودبار جنوب، رفسنجان، راور، رابر، جیرفت، بم، بردسیر، بافت، انار و ارزوئیه شهرستان های استان کنار به شمار می آیند. جاذبه های گردشگری استان کرمان بازارهای تاریخی بازار مسگرها، بازارهای شرقی و غربی، بازار میدان ارگ، چهار سوق گنجعلی خان، بازار اختیاری، بازار سرداری، بازار عطاری، بازار مظفری، بازار زرگری کاروانسراهای تاریخی کاروانسرای وکیل، کاروانسرای زرتشتیان، کاروانسرای علینقی خان، کاروانسرای هماشهر(سعادت آباد)، کاروانسرای سهرج، کاروانسرای آب بید، کاروانسرای چاه کوران، کاروانسرای چهل پایه (یکی از سالم‌ترین کاروانسراهای ایران)، تیمچه حاج آقا عبدالله، تیمچه کوزه‌گرها، سرای گلشن، سرای جر، کاروانسرا هنود (هندی‌ها) آب انبارها آب انبار علی مردان خان، آب انبار حاج آقا علی، آب انبار ابراهیم خانی، آب انبار حاج المیرا مسجد جامع ملک، مسجد جامع مظفری، مسجد گنجعلیخان، مسجد چهلستون، مسجد رسول (ص) بم، مسجد و حسینیه شهر کهنه واقع در شهر شهربابک یخچال ها یخچال زریسف، یخدان مؤیدی، یخدان جو مؤیدی، یخدان لنگر، یخدان عباس‌آباد حاجی، یخدان راور، یخدان انار، یخدان‌های دوقلو سیرجان آرامگاه ها آرامگاه شاهزاده حسین جوپار، آرامگاه شاه نعمت‌الله ولی، آرامگاه سید احمد طرنگ، آرامگاه شاه فیروز، بقعه بشر بن حارث معروف به بشر حافی واقع در شهرستان انار خواجه خضر، آرامگاه میر زبیر، مزار شیخ علی بابا، مقبره میرزبیر هماشهر، مقبره اتابک بر غوچ، مقبره میر حیدر، آرامگاه آخوند، زیارتگاهی واقع در غار ایوب دهج شهربابک صنایع دستی استان کرمان مسگری، پته دوزی، قالی بافی، چاقو سازی و انبر سازی، ترمه دوزی، گیوه دوزی، منبت کاری، قلم زنی روی مس، شال بافی و گلیم شیریکی پیچ

رویداد ها

افزودن رویداد