شهر مجازی

ما را دنبال کنید


گردشگری استان زنجان

معرفی استان زنجان استان زنجان در قسمت آذربایجان کشور ایران قرار گرفته است. شهرستان های استان زنجان زنجان، طارم، خرمدره، ماهنشان، سلطانیه، ایجرود، ابهر و خدابنده هشت شهرستان این استان می باشند و جمعیتی حدود یک میلیون نفر دارند. غذاهای سنتی استان زنجان کله جوش یا کاله جوش، جغور بغور و آش ترش از جمله مهمترین غذاهای سنتی این استان می باشند. صنایع دستی استان زنجان فرش بافی، ملیله کاری، چاروق دوزی، چاقوسازی، مسگری، نگارگری، گلیم بافی، تذهیب، منبت کاری، تراش سنگ‌های قیمتی، رنگرزی، سرمه دوزی، مصنوعات چرمی، معرق چوب و قلم زنی صنایع دستی این استان هستند که در میان مردم شهرت و محبوبیت دارد. جاذبه های تاریخی زنجان مردان نمکی، گنبد سلطانیه، بازار زنجان، دژمنده، معبد داش‌کسن، کارخانه کبریت‌سازی سه ستاره زنجان، عمارت دارائی، عمارت ذوالفقاری، گنبد خوئین، بنای تاریخی چلبی اوغلی، کاروانسرای سنگی، سرای ملک، سرای فغفوری، سرای حاج ابراهیم، سرای ناصری، کاروانسرای نیک‌پی، سرای حاج شامی بالا، سرای حاج کلبعلی، کاروانسرای دخان، پل میر بهاءالدین، پل سردار، تخته کورپو خرمدره، پل حاج سید محمد، پل و قلعه قشلاق، عمارت ذوالفقاری، بنای توفیقی، خانه شیخ السلامی، خانه و باغ معین، خانه اسعدی، بنای خدیوی، تپه آرغاجی، تپه قوش خانه، تپه ده‌باشی، تپه کلک‌لی، تپه گوگجه قیا، تپه تورپاق قلعه ارمغانخانه، تپه گورستان ارمغانخانه، تپه گورستان پل آقاج، تپه گورستان ارقین، تپه گورستان اربابی، تپه قلعه چارخ‌آباد، تپه گورستان کهنه، تپه قلعه چارخ‌آباد، تپه باغلوجه آقا، تپه گنگک، تپه حاجی پیر، تپه داش گل تپه سی، تپه برج اوستی، تپه قدیمی ریحان، تپه قلعه باشیز، تپه چای قبری، تپه کاروانسرا گل تپه، گورستان ساری تپه، تپه گورستان شیخ حسن، آرامگاه سید ابوالقاسم مجتهد میرزایی، آرامگاه مجتهدی، تپه گورستان نوهل، تپه گلیک چای، حمام تپه کوچک، محوطه مراد دره سی، محوطه علی بلاغ، محوطه قوی بلاغی، محوطه درمان قاباغی، محوطه گلیک بوین، تپه حمام بزرگ، تپه آقلی داش، تپه قلعه آق کند، محوطه کمالی دوزوی، گرگان تپه آق کند، تپه چهل بلاغ کوچک، تپه سلطان بلاغی، تپه قوچی کندی و… جاذبه های مذهبی استان زنجان امامزاده سید ابراهیم (ع)، بقعه قیدار نبی (ع)، امامزاده زیدالکبیر، امامزاده کهریز سلطانیه، امامزاده ابراهیم، امامزاده حیدر، امام زاده عبدالله، امام زاده محمد باقر کله سیران طارم، امام زاده محمد ماهوری، امام زاده یحیی صائین قلعه، مقبره امام زاده اسماعیل شناط، امامزاده عبدالخیر، امام زاده محمد تقی، امام زاده یعقوب صائین قلعه، مسجد جامع زنجان، حسینیه اعظم زنجان، زینبیه اعظم زنجان، مسجد چهل ستون، مسجد خانم، مسجد آقا سید فتح‌الله، مسجد عباسقلی خان، مسجد آقا کاظم، مسجد یری بالا، مسجد ولیعصر، مسجد میرزایی قائمی، مسجد میرزائی نجفی، مسجد شیخ علی، مسجد اسحق میرزا، مسجد شیخ فیاض، مسجد دمیریه، مسجد جامع ابهر، مسجد جامع قروه، مدرسه علمیه هیدج، مسجد جامع گلابر، شهرستان خدابنده، مسجد جامع سجاس، مسجد جامع خدابنده، بقعه قیدار نبی، مسجد امام محمد باقر(ع)

استان زنجان

معرفی استان زنجان استان زنجان در قسمت آذربایجان کشور ایران قرار گرفته است. شهرستان های استان زنجان زنجان، طارم، خرمدره، ماهنشان، سلطانیه، ایجرود، ابهر و خدابنده هشت شهرستان این استان می باشند و جمعیتی حدود یک میلیون نفر دارند. غذاهای سنتی استان زنجان کله جوش یا کاله جوش، جغور بغور و آش ترش از جمله مهمترین غذاهای سنتی این استان می باشند. صنایع دستی استان زنجان فرش بافی، ملیله کاری، چاروق دوزی، چاقوسازی، مسگری، نگارگری، گلیم بافی، تذهیب، منبت کاری، تراش سنگ‌های قیمتی، رنگرزی، سرمه دوزی، مصنوعات چرمی، معرق چوب و قلم زنی صنایع دستی این استان هستند که در میان مردم شهرت و محبوبیت دارد. جاذبه های تاریخی زنجان مردان نمکی، گنبد سلطانیه، بازار زنجان، دژمنده، معبد داش‌کسن، کارخانه کبریت‌سازی سه ستاره زنجان، عمارت دارائی، عمارت ذوالفقاری، گنبد خوئین، بنای تاریخی چلبی اوغلی، کاروانسرای سنگی، سرای ملک، سرای فغفوری، سرای حاج ابراهیم، سرای ناصری، کاروانسرای نیک‌پی، سرای حاج شامی بالا، سرای حاج کلبعلی، کاروانسرای دخان، پل میر بهاءالدین، پل سردار، تخته کورپو خرمدره، پل حاج سید محمد، پل و قلعه قشلاق، عمارت ذوالفقاری، بنای توفیقی، خانه شیخ السلامی، خانه و باغ معین، خانه اسعدی، بنای خدیوی، تپه آرغاجی، تپه قوش خانه، تپه ده‌باشی، تپه کلک‌لی، تپه گوگجه قیا، تپه تورپاق قلعه ارمغانخانه، تپه گورستان ارمغانخانه، تپه گورستان پل آقاج، تپه گورستان ارقین، تپه گورستان اربابی، تپه قلعه چارخ‌آباد، تپه گورستان کهنه، تپه قلعه چارخ‌آباد، تپه باغلوجه آقا، تپه گنگک، تپه حاجی پیر، تپه داش گل تپه سی، تپه برج اوستی، تپه قدیمی ریحان، تپه قلعه باشیز، تپه چای قبری، تپه کاروانسرا گل تپه، گورستان ساری تپه، تپه گورستان شیخ حسن، آرامگاه سید ابوالقاسم مجتهد میرزایی، آرامگاه مجتهدی، تپه گورستان نوهل، تپه گلیک چای، حمام تپه کوچک، محوطه مراد دره سی، محوطه علی بلاغ، محوطه قوی بلاغی، محوطه درمان قاباغی، محوطه گلیک بوین، تپه حمام بزرگ، تپه آقلی داش، تپه قلعه آق کند، محوطه کمالی دوزوی، گرگان تپه آق کند، تپه چهل بلاغ کوچک، تپه سلطان بلاغی، تپه قوچی کندی و… جاذبه های مذهبی استان زنجان امامزاده سید ابراهیم (ع)، بقعه قیدار نبی (ع)، امامزاده زیدالکبیر، امامزاده کهریز سلطانیه، امامزاده ابراهیم، امامزاده حیدر، امام زاده عبدالله، امام زاده محمد باقر کله سیران طارم، امام زاده محمد ماهوری، امام زاده یحیی صائین قلعه، مقبره امام زاده اسماعیل شناط، امامزاده عبدالخیر، امام زاده محمد تقی، امام زاده یعقوب صائین قلعه، مسجد جامع زنجان، حسینیه اعظم زنجان، زینبیه اعظم زنجان، مسجد چهل ستون، مسجد خانم، مسجد آقا سید فتح‌الله، مسجد عباسقلی خان، مسجد آقا کاظم، مسجد یری بالا، مسجد ولیعصر، مسجد میرزایی قائمی، مسجد میرزائی نجفی، مسجد شیخ علی، مسجد اسحق میرزا، مسجد شیخ فیاض، مسجد دمیریه، مسجد جامع ابهر، مسجد جامع قروه، مدرسه علمیه هیدج، مسجد جامع گلابر، شهرستان خدابنده، مسجد جامع سجاس، مسجد جامع خدابنده، بقعه قیدار نبی، مسجد امام محمد باقر(ع)

رویداد ها

افزودن رویداد