شهر مجازی

ما را دنبال کنید


استان خراسان شمالی

معرفی استان خراسان شمالی مرکز این استان شهرستان بجنورد می باشد که بزرگترین آن استان نیز به حساب می آید. دین اکثر مردم استان خراسان شمالی اسلام و مذهب آن ها شیعه می باشد و تعداد کمی از آن ها دارای مذهب سنی هستند. مردم این استان از اقوام مختلفی همچون ترکمن، ترک، لر و کرد هستند. از لحاظ مساحت این استان به عنوان پانزدهمین استان جای دارد و جمعیتی بالغ بر ۸۱۱۵۷۲ نفر را دارا می باشد. استان خراسان شمالی از هشت شهرستان بجنورد، اسفراین، جاجرم، شیروان، فاروج،گرمه، مانه و سملقان، راز و جرگان تشکیل شده است. استان خراسان شمالی از قسمت شمالی خود با کشور ترکمنستان، از قسمت غربی خود با استان گلستان، از قسمت جنوب و شرقی خود با استان خراسان رضوی و ازقسمت جنوب غربی خود با استان سمنان همسایه می باشد. زبان مردم استان خراسان شمالی مردم این استان از اقوام مختلفی همچون فارس، تات، رازی، کرد، ترک و ترکمن می باشند. زبان مردم این استان نیز فارسی، ترکی، کردی، تاتی، رازی و ترکمنی می باشد. جاذبه های گردشگری استان خراسان شمالی دهکده توریستی روئین، سد بیدواز، غار برقیستان در شهر زیبای صفی‌آباد، دره جاج سست در اسفراین، شهر بلقیس اسفراین، امامزاده بابا قدرت، پارک باباامان، پارک بش قارداش، روستای پیغو، کمپ گلستان، آبشار حمید، دره بازخانه، دره فیروزه، دره مهنان و آب گرم قراجه روستای پلکانی اسفیدان باغ ملا محمد در توابع روستای باغچق، آینه خانه و عمارت مفخم، کوشک علی آباد، حسینه جاجرمی، کاروانسرای سبزه میدان، حمام عسگری، آتشکده اسپاخو، تپه باستانی ریوی، آبشار بیار، روستای درکش، آبشار زوعلیا، آبگرم مهمانک، روستای شیر آباد، قوشخانه کفترخانه، غار درق روستاهای زوارم و گلیان، کوهستان پارک شیرکوه چهارطاقی تیموری شیروان، تپه ارگ باستانی شیروان، نوشیروان پرکانلو، مسجد جامع جاجرم، نارین قلعه جاجرم، کوشک جاجرم، سردابه جاجرم، ارگ کاظم خان جاجرم، قلعه خان جاجرم، بقعه مبارکه خواجه علی بن مهزیار جاجرم، کوه بابای جاجرم، تنگه جاجرم، تپه پهلوان جاجرم، تپه حیدران جاجرم، رباط قلی حمام جاجرم، پول چوبی ابریشم قلعه جلال الدین، حمام فاروج، حمام روستای استاد، دره خسروی،رباط عشق، روستا دشت، رباط قره بیل، مسجد جامع درق، امامزاده فضل بن علی درق، امامزادگان ابراهیم و محمد درق، قلعه قدیمی دهی درق، قلعه قدیمی نارنج قلعه درق، غار کفترک درق، بند تاریخی مهار (معار) درق، آب انبارهای قدیمی راه‌های قدیمی (مسیر درق - شاهرود)، یادبود و گلزار شهدای شهر درق، قلعه خداوردی درق، نظرگاه امام علی گرمه، شهر باستانی ده هزار ساله راونیز، غار برقیستان، امامزاده باباقدرت، روستای تاریخی آردین، روستای تاریخی پرثوادر کنار روستای گسگ، امامزاده حمزه دهنه شیرین، تپه قلعه کهنه کند، سد سومبار غلامان، سد چندیر جرگلان، اسب ترکمن سوغات استان خراسان شمالی قره قروت، آبنبات بجنورد، گلیم، آجیل شهر فاروج و نان قتلمه از جمله محبوب ترین سوغات این استان می باشند.

تبلیغ خود را اضافه کنید

استان خراسان شمالی

معرفی استان خراسان شمالی مرکز این استان شهرستان بجنورد می باشد که بزرگترین آن استان نیز به حساب می آید. دین اکثر مردم استان خراسان شمالی اسلام و مذهب آن ها شیعه می باشد و تعداد کمی از آن ها دارای مذهب سنی هستند. مردم این استان از اقوام مختلفی همچون ترکمن، ترک، لر و کرد هستند. از لحاظ مساحت این استان به عنوان پانزدهمین استان جای دارد و جمعیتی بالغ بر ۸۱۱۵۷۲ نفر را دارا می باشد. استان خراسان شمالی از هشت شهرستان بجنورد، اسفراین، جاجرم، شیروان، فاروج،گرمه، مانه و سملقان، راز و جرگان تشکیل شده است. استان خراسان شمالی از قسمت شمالی خود با کشور ترکمنستان، از قسمت غربی خود با استان گلستان، از قسمت جنوب و شرقی خود با استان خراسان رضوی و ازقسمت جنوب غربی خود با استان سمنان همسایه می باشد. زبان مردم استان خراسان شمالی مردم این استان از اقوام مختلفی همچون فارس، تات، رازی، کرد، ترک و ترکمن می باشند. زبان مردم این استان نیز فارسی، ترکی، کردی، تاتی، رازی و ترکمنی می باشد. جاذبه های گردشگری استان خراسان شمالی دهکده توریستی روئین، سد بیدواز، غار برقیستان در شهر زیبای صفی‌آباد، دره جاج سست در اسفراین، شهر بلقیس اسفراین، امامزاده بابا قدرت، پارک باباامان، پارک بش قارداش، روستای پیغو، کمپ گلستان، آبشار حمید، دره بازخانه، دره فیروزه، دره مهنان و آب گرم قراجه روستای پلکانی اسفیدان باغ ملا محمد در توابع روستای باغچق، آینه خانه و عمارت مفخم، کوشک علی آباد، حسینه جاجرمی، کاروانسرای سبزه میدان، حمام عسگری، آتشکده اسپاخو، تپه باستانی ریوی، آبشار بیار، روستای درکش، آبشار زوعلیا، آبگرم مهمانک، روستای شیر آباد، قوشخانه کفترخانه، غار درق روستاهای زوارم و گلیان، کوهستان پارک شیرکوه چهارطاقی تیموری شیروان، تپه ارگ باستانی شیروان، نوشیروان پرکانلو، مسجد جامع جاجرم، نارین قلعه جاجرم، کوشک جاجرم، سردابه جاجرم، ارگ کاظم خان جاجرم، قلعه خان جاجرم، بقعه مبارکه خواجه علی بن مهزیار جاجرم، کوه بابای جاجرم، تنگه جاجرم، تپه پهلوان جاجرم، تپه حیدران جاجرم، رباط قلی حمام جاجرم، پول چوبی ابریشم قلعه جلال الدین، حمام فاروج، حمام روستای استاد، دره خسروی،رباط عشق، روستا دشت، رباط قره بیل، مسجد جامع درق، امامزاده فضل بن علی درق، امامزادگان ابراهیم و محمد درق، قلعه قدیمی دهی درق، قلعه قدیمی نارنج قلعه درق، غار کفترک درق، بند تاریخی مهار (معار) درق، آب انبارهای قدیمی راه‌های قدیمی (مسیر درق - شاهرود)، یادبود و گلزار شهدای شهر درق، قلعه خداوردی درق، نظرگاه امام علی گرمه، شهر باستانی ده هزار ساله راونیز، غار برقیستان، امامزاده باباقدرت، روستای تاریخی آردین، روستای تاریخی پرثوادر کنار روستای گسگ، امامزاده حمزه دهنه شیرین، تپه قلعه کهنه کند، سد سومبار غلامان، سد چندیر جرگلان، اسب ترکمن سوغات استان خراسان شمالی قره قروت، آبنبات بجنورد، گلیم، آجیل شهر فاروج و نان قتلمه از جمله محبوب ترین سوغات این استان می باشند.

رویداد ها

افزودن رویداد