شهر مجازی

ما را دنبال کنید


استان چهارمحال و بختیاری

معرفی استان چهار محال و بختیاری این استان به مرکزیت شهرستان شهرکرد به صورت تقریبی حدود 1% از مساحت کل ایران را شامل شده است و همچنین از ناحیه ی شمالی و شرقی خود به استان اصفهان، از ناحیه ی جنوبی خود به کهگیلویه و بویراحمد و از ناحیه غربی خود به استان خوزستان محدود می شود. این استان دارای بالاترین ارتفاع از سطح از سطح دریا می باشد و به همین علت با نام بام ایران شناخته شده است. شهرستان های این استان شهرکرد، لردگان، بروجن، کیار، فارسان، اردل، خان میزرا، کوهرنگ، سامان و بن می باشند. اقوام و زبان مردم استان چهار محال و بختیاری بیشترین قوم ساکن در این استان قوم لر بختیاری می باشد و پس از آن قوم فارس بیشترین ساکنان استان چهار محال و بختیاری را شامل می شوند. تعداد اندکی از ساکنان نیز از قوم ترک قشقایی هستند. چهار محال و بختیاری به دو قسمت مجزا تقسیم بندی می شوند. مردم چهار محال با با گویش شیرین مخصوص خود و با زبان فارسی و یا ترکی صحبت می کنند و مردم بختیار با گویش بختیاری خود و به زبان لری سخن می گویند. در شهرستان های اردل، کوهرنگ، کیار، فارسان و لردگان با گویش شیرین بختیاری سخن می گویند و همچنین در شهرهای بن، سامان، بلداجی، فرادینه، کیان و جونقان به زبان ترکی صحبت می کنند. جاذبه های گردشگری استان چهار محال و بختیاری گردشگاه چشمه زنه هفشجان، روستای پلکانی سرآقاسید، پارک جنگلی سرچشمه فرخشهر، تالاب چغاخور، پل زمان خان، چشمه سرداب رستم‌آباد، چشمه‌دیمه، چشمه کوهرنگ، چشمه‌برم لردگان، آبشار آتشگاه، آبشار دره‌عشق، پارک جنگلی پروز، چشمه سیاسرد، آبشار تونل کوهرنگ، غار سراب، پیر غار، رود ارمند دیدنی های استان چهار محال و بختیاری تپه اسکندری، کتیبه گر نوشته هفشجان، گورگای تپه، گردشگاه چشمه زنه هفشجان، آبشار آتشگاه، آبشار کوهرنگ، چشمه وقت و ساعت، اتاق آینه شهرکرد، امامزاده شهسوار، پل زمان‌خان، پیست اسکی باباحیدر، پیست اسکی چلگرد، پیست اسکی گرده‌خلک، تالاب گندمان، چشمه سردآب، سد زاینده‌رود، عمارت سئوده، قلعه سردار اسعد بختیاری، قلعه سورک قلعه صمصام‌السلطنه، مسجد خان، قلعه چالشتر، تالاب چغاخور، دریاچه شلمزار، پیرغار، قلعه دزک، دشت لاله‌های واژگون کوهرنگ، سد کارون و گرداب بن سوغات استان چهار محال و بختیاری نبات و پولکی از جمله مهمترین سوغات این استان می باشد.

تبلیغ خود را اضافه کنید

استان چهارمحال و بختیاری

معرفی استان چهار محال و بختیاری این استان به مرکزیت شهرستان شهرکرد به صورت تقریبی حدود 1% از مساحت کل ایران را شامل شده است و همچنین از ناحیه ی شمالی و شرقی خود به استان اصفهان، از ناحیه ی جنوبی خود به کهگیلویه و بویراحمد و از ناحیه غربی خود به استان خوزستان محدود می شود. این استان دارای بالاترین ارتفاع از سطح از سطح دریا می باشد و به همین علت با نام بام ایران شناخته شده است. شهرستان های این استان شهرکرد، لردگان، بروجن، کیار، فارسان، اردل، خان میزرا، کوهرنگ، سامان و بن می باشند. اقوام و زبان مردم استان چهار محال و بختیاری بیشترین قوم ساکن در این استان قوم لر بختیاری می باشد و پس از آن قوم فارس بیشترین ساکنان استان چهار محال و بختیاری را شامل می شوند. تعداد اندکی از ساکنان نیز از قوم ترک قشقایی هستند. چهار محال و بختیاری به دو قسمت مجزا تقسیم بندی می شوند. مردم چهار محال با با گویش شیرین مخصوص خود و با زبان فارسی و یا ترکی صحبت می کنند و مردم بختیار با گویش بختیاری خود و به زبان لری سخن می گویند. در شهرستان های اردل، کوهرنگ، کیار، فارسان و لردگان با گویش شیرین بختیاری سخن می گویند و همچنین در شهرهای بن، سامان، بلداجی، فرادینه، کیان و جونقان به زبان ترکی صحبت می کنند. جاذبه های گردشگری استان چهار محال و بختیاری گردشگاه چشمه زنه هفشجان، روستای پلکانی سرآقاسید، پارک جنگلی سرچشمه فرخشهر، تالاب چغاخور، پل زمان خان، چشمه سرداب رستم‌آباد، چشمه‌دیمه، چشمه کوهرنگ، چشمه‌برم لردگان، آبشار آتشگاه، آبشار دره‌عشق، پارک جنگلی پروز، چشمه سیاسرد، آبشار تونل کوهرنگ، غار سراب، پیر غار، رود ارمند دیدنی های استان چهار محال و بختیاری تپه اسکندری، کتیبه گر نوشته هفشجان، گورگای تپه، گردشگاه چشمه زنه هفشجان، آبشار آتشگاه، آبشار کوهرنگ، چشمه وقت و ساعت، اتاق آینه شهرکرد، امامزاده شهسوار، پل زمان‌خان، پیست اسکی باباحیدر، پیست اسکی چلگرد، پیست اسکی گرده‌خلک، تالاب گندمان، چشمه سردآب، سد زاینده‌رود، عمارت سئوده، قلعه سردار اسعد بختیاری، قلعه سورک قلعه صمصام‌السلطنه، مسجد خان، قلعه چالشتر، تالاب چغاخور، دریاچه شلمزار، پیرغار، قلعه دزک، دشت لاله‌های واژگون کوهرنگ، سد کارون و گرداب بن سوغات استان چهار محال و بختیاری نبات و پولکی از جمله مهمترین سوغات این استان می باشد.

رویداد ها

افزودن رویداد