شهر مجازی

ما را دنبال کنید


گردشگری استان تهران

معرفی کلی استان تهران مرکز این استان تهران می باشد که به عنوان پایتخت ایران نیز شناخته شده است. طبق آخرین آمار از سرشماری سال 1395 جمعیت تهران بیش از سیزده میلیون نفر می باشد. این استان دارای 45 شهر، 16 شهرستان و 78 دهستان می باشد. اسامی شهرستان های استان تهران شهرستان های اسلامشهر، پاکدشت، بهارستان، پیشوا، پردیس، تهران، دماوند، رباط کریم، ری، شمیرانات، شهریار، فیروزکوه، قدس، قرچک، ورامین و ملارد بررسی استان تهران از لحاظ جغرافیا استان تهران در قسمت های میانی رشته کوه های البرز قرار گرفته است. در واقع می توان گفت قسمت کمی از این رشته کوه در استان تهران قرار دارد قسمت اعظم آن در استان مازندران واقع شده است. آب و هوای استان تهران رشته کوه های البرز در قسمت شمالی تهران، بادهای باران زای غربی و وجود دشت کویر در قسمت جتوب تهران از جمله عوامل موثر در آب و هوای این استان هستند. پوشش گیاهی در استان تهران بخشی از پوشش های گیاهی استان تهران مربوط به جنگل های طبیعی در سراسر این استان می باشد. در قسمت های جنوبی ارتفاعات رشته کوه البرز گیاهانی همانند انجیر، پسته، بادام کوهی و زرشک به چشم می خورد. بخشی از پوشش های گیاهی این استان مربوط به جنگ های دست کاشت انسان ها می باشد و چند سالی است که با ساخت فضاهایی همچون بوستان ها و پارک های جنگلی سعی در ایجاد و افزایش پوشش های گیاهی دارند. درختان اشته شده در این فضاها زبان گنجشک، اقاقیا و کاج می باشد. در سال 1388 شهرستان های کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد به مرکزیت شهرستان کرج و با عنوان استان البرز از استان تهران طی تصویب هیئت دولت جداسازی شدند. مردم شناسی استان تهران طبق آخرین نظرسنجی از ساکنان استان تهران بیشتر مردم این استان از اقوام فارس و ترک هستند مابقی آن ها از میان اقوام لر، کرد، بلوچ، گیلکی، تالشی، مازندرانی و ترکمن می باشند. اقوام مازندرانی سومین گروه بزرگ استان تهران را تشکیل می دهند و حدود دو میلیون جمعیت در این شهر دارند. گویش شیرین مازندرانی در برخی از شهرهای تهران همچون شهر فیروزکوه، شمیرانات و دماوند رواج دارد. پس از این گروه عظیم کردهای غیور کشور در جایگاه چهارمین قوم بزرگ استان تهران قرار گرفته اند که در حدود یک و نیم میلیون جمعیت دارند. لرهای این استان نیز در زمان کریمخان زند به استان تهران مهاجرت کرده اند و به همین دلیل جزء قدیمی ترین ساکنان استان تهران به حساب می آیند.

استان تهران

معرفی کلی استان تهران مرکز این استان تهران می باشد که به عنوان پایتخت ایران نیز شناخته شده است. طبق آخرین آمار از سرشماری سال 1395 جمعیت تهران بیش از سیزده میلیون نفر می باشد. این استان دارای 45 شهر، 16 شهرستان و 78 دهستان می باشد. اسامی شهرستان های استان تهران شهرستان های اسلامشهر، پاکدشت، بهارستان، پیشوا، پردیس، تهران، دماوند، رباط کریم، ری، شمیرانات، شهریار، فیروزکوه، قدس، قرچک، ورامین و ملارد بررسی استان تهران از لحاظ جغرافیا استان تهران در قسمت های میانی رشته کوه های البرز قرار گرفته است. در واقع می توان گفت قسمت کمی از این رشته کوه در استان تهران قرار دارد قسمت اعظم آن در استان مازندران واقع شده است. آب و هوای استان تهران رشته کوه های البرز در قسمت شمالی تهران، بادهای باران زای غربی و وجود دشت کویر در قسمت جتوب تهران از جمله عوامل موثر در آب و هوای این استان هستند. پوشش گیاهی در استان تهران بخشی از پوشش های گیاهی استان تهران مربوط به جنگل های طبیعی در سراسر این استان می باشد. در قسمت های جنوبی ارتفاعات رشته کوه البرز گیاهانی همانند انجیر، پسته، بادام کوهی و زرشک به چشم می خورد. بخشی از پوشش های گیاهی این استان مربوط به جنگ های دست کاشت انسان ها می باشد و چند سالی است که با ساخت فضاهایی همچون بوستان ها و پارک های جنگلی سعی در ایجاد و افزایش پوشش های گیاهی دارند. درختان اشته شده در این فضاها زبان گنجشک، اقاقیا و کاج می باشد. در سال 1388 شهرستان های کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد به مرکزیت شهرستان کرج و با عنوان استان البرز از استان تهران طی تصویب هیئت دولت جداسازی شدند. مردم شناسی استان تهران طبق آخرین نظرسنجی از ساکنان استان تهران بیشتر مردم این استان از اقوام فارس و ترک هستند مابقی آن ها از میان اقوام لر، کرد، بلوچ، گیلکی، تالشی، مازندرانی و ترکمن می باشند. اقوام مازندرانی سومین گروه بزرگ استان تهران را تشکیل می دهند و حدود دو میلیون جمعیت در این شهر دارند. گویش شیرین مازندرانی در برخی از شهرهای تهران همچون شهر فیروزکوه، شمیرانات و دماوند رواج دارد. پس از این گروه عظیم کردهای غیور کشور در جایگاه چهارمین قوم بزرگ استان تهران قرار گرفته اند که در حدود یک و نیم میلیون جمعیت دارند. لرهای این استان نیز در زمان کریمخان زند به استان تهران مهاجرت کرده اند و به همین دلیل جزء قدیمی ترین ساکنان استان تهران به حساب می آیند.

رویداد ها

افزودن رویداد