شهر مجازی

ما را دنبال کنید


استان آذربایجان غربی

معرفی استان آذربایجان غربی استان آذربایجان غربی به مرکزیت شهرستان ارومیه تنها استانی است که با کشور ترکیه هم مرز می باشد. این استان از قسمت شمالی خود با جمهوری آذربایجان و ترکیه، از قسمت جنوبی ود به استان کردستان، از قسمت شرقی به استان آذربایجان شرقی و کردستان و از قسمت غربی خود با کشور ترکیه و عراق منتهی می شود. استان آذربایجان غربی با 37059 کیلومتر مربع مساحت حدود 2/25 مساحت کشور ایران را شامل می شود. از جمله شهرستان های استان آذربایجان شامل شهرهای ارومیه، خوی، اشنویه، بوکان، پیرانشهر، سلماس، تکاب، چالدران، ماکو، چایپاره، شوط، پلدشت، سردشت، شاهین دژ، مهاباد، میاندوآب و نقده هستند. موقعیت استان آذربایجان غربی این استان یکی از بهترین مناطق برای کشاورزی و پرورش دام می باشد. زندگی عشایری و دامداری از جمله شیوه های زندگی بسیاری از افراد و راه درآمدزایی مردمان استان آذربایجان غربی است. زیرا این منطقه دارای مواد معدنی بسیار ناچیزی می باشد. صنایع کانی های غیر فلزی ، غذایی و دارویی بیشترین میزان اشتغال را در این استان دارا است. معادنی همچون مصالح ساختمانی، گرانیت، طلا، خاک نسوز، پوکه معدنی، میکا، زرنیخ، تالک و تراورتن در این استان موجود می باشد. جاذبه های گردشگری استان آذربایجان غربی دریاچه ارومیه، تخت سلیمان، قره کلیسا، زندان سلیمان، چمی گول در شهر تکاب، آبشار شلماش، چشمه کانی گراوان، سهولان، دریاچه مارمیشو، زور زور ماکو، کاروانسرای خان خوی، دخمه سنگی فقرگاه، یخچال دوقوز پله، سد بوکان، آرامگاه شیخ تبریزی، کلیسای ننه مریم، قلعه بردوک، مسجد ملامحسن، سنگ نگاره ساسانی خان تختی، بازار خوی، سه گنبد ارومیه، دژ بسطام، مسجد جامع ارومیه، کلیسای مار سرگیز در ارومیه، خانه انصاری، ساختمان شهرداری ارومیه، مدرسه هدایت در ارومیه، عمارت شهربانیدر ارومیه، قلعه چهریق سلماس، آرامگاه پوریای ولی، سنگ نوشته کله شین در ارومیه، سد بوکان، سیمینه رود، دریاچه گنج، غار تمتمه، تالاب کانی برازان، دریاچه دالامپر، آرامگاه ساندوخت و ... رودهای استان آذربایجان غربی زرینه رود در مسیر شهر شاهین دژ، میاندوآب به مقصد دریاچه ارومیه با ۲۳۰ کیلومتر طول به عنوان طولانی‌ترین رود این استان شناخته می شود و رودهای زاب بریسو در مسیر شهرهای پیرانشهر – سردشت با ۲۱۸ کیلومتر طول، رود ارس در مسیر مرز ماکو، رودخانه زنگمار در مسیر ماکو با طول ۱۰۳، رود ساری سو در مسیر ماکو با طول ۱۳۰، رود آق‌چای در مسیر چایپاره با طول ۱۰۹، رود قطور چای در مسیر خوی با طول ۱۴۵، رود مهابادرود در مسیر مهاباد با طول ۹۲٫۵، ساروق رود در مسیر تکاب با طول ۶۶٬۲ از جمله طویل ترین رودهای این استان هستند.

تبلیغ خود را اضافه کنید

استان آذربایجان غربی

معرفی استان آذربایجان غربی استان آذربایجان غربی به مرکزیت شهرستان ارومیه تنها استانی است که با کشور ترکیه هم مرز می باشد. این استان از قسمت شمالی خود با جمهوری آذربایجان و ترکیه، از قسمت جنوبی ود به استان کردستان، از قسمت شرقی به استان آذربایجان شرقی و کردستان و از قسمت غربی خود با کشور ترکیه و عراق منتهی می شود. استان آذربایجان غربی با 37059 کیلومتر مربع مساحت حدود 2/25 مساحت کشور ایران را شامل می شود. از جمله شهرستان های استان آذربایجان شامل شهرهای ارومیه، خوی، اشنویه، بوکان، پیرانشهر، سلماس، تکاب، چالدران، ماکو، چایپاره، شوط، پلدشت، سردشت، شاهین دژ، مهاباد، میاندوآب و نقده هستند. موقعیت استان آذربایجان غربی این استان یکی از بهترین مناطق برای کشاورزی و پرورش دام می باشد. زندگی عشایری و دامداری از جمله شیوه های زندگی بسیاری از افراد و راه درآمدزایی مردمان استان آذربایجان غربی است. زیرا این منطقه دارای مواد معدنی بسیار ناچیزی می باشد. صنایع کانی های غیر فلزی ، غذایی و دارویی بیشترین میزان اشتغال را در این استان دارا است. معادنی همچون مصالح ساختمانی، گرانیت، طلا، خاک نسوز، پوکه معدنی، میکا، زرنیخ، تالک و تراورتن در این استان موجود می باشد. جاذبه های گردشگری استان آذربایجان غربی دریاچه ارومیه، تخت سلیمان، قره کلیسا، زندان سلیمان، چمی گول در شهر تکاب، آبشار شلماش، چشمه کانی گراوان، سهولان، دریاچه مارمیشو، زور زور ماکو، کاروانسرای خان خوی، دخمه سنگی فقرگاه، یخچال دوقوز پله، سد بوکان، آرامگاه شیخ تبریزی، کلیسای ننه مریم، قلعه بردوک، مسجد ملامحسن، سنگ نگاره ساسانی خان تختی، بازار خوی، سه گنبد ارومیه، دژ بسطام، مسجد جامع ارومیه، کلیسای مار سرگیز در ارومیه، خانه انصاری، ساختمان شهرداری ارومیه، مدرسه هدایت در ارومیه، عمارت شهربانیدر ارومیه، قلعه چهریق سلماس، آرامگاه پوریای ولی، سنگ نوشته کله شین در ارومیه، سد بوکان، سیمینه رود، دریاچه گنج، غار تمتمه، تالاب کانی برازان، دریاچه دالامپر، آرامگاه ساندوخت و ... رودهای استان آذربایجان غربی زرینه رود در مسیر شهر شاهین دژ، میاندوآب به مقصد دریاچه ارومیه با ۲۳۰ کیلومتر طول به عنوان طولانی‌ترین رود این استان شناخته می شود و رودهای زاب بریسو در مسیر شهرهای پیرانشهر – سردشت با ۲۱۸ کیلومتر طول، رود ارس در مسیر مرز ماکو، رودخانه زنگمار در مسیر ماکو با طول ۱۰۳، رود ساری سو در مسیر ماکو با طول ۱۳۰، رود آق‌چای در مسیر چایپاره با طول ۱۰۹، رود قطور چای در مسیر خوی با طول ۱۴۵، رود مهابادرود در مسیر مهاباد با طول ۹۲٫۵، ساروق رود در مسیر تکاب با طول ۶۶٬۲ از جمله طویل ترین رودهای این استان هستند.

رویداد ها

افزودن رویداد